Mesto 2021. 08. 20.

Fontána na Palatínovej ulici hrá všetkými farbami

Fontána na Palatínovej ulici nefungovala vyše desať rokov a škvrnou na mape mesta. Teraz však atrakciu pred Kormoránom úplne zrekonštruovali a je opäť funkčná – poskytuje výslovne príjemný pohľad. Obnovu fontány financovala spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komáro, a.s.

Vo štvrtok večer vodnú atrakciu na Palatínovej ulici slávnostne odovzdal do užívania generálny riaditeľ spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman, primátor Béla Keszegh, zástupca spoločnosti Aqua Slovakia, ktorá prestavbu realizovala, Ján Beseda a projektant rekonštrukcie architekt Krisztián Csémy.

Vodná atrakcia na rohu Palatínovej a Lehárovej ulice bola vybudovaná v novembri 2006, súčasne s jej výstavbou bola ukončená aj rekonštrukcia druhého úseku Palatínovej ulice. Komárňania sa však z novej fontány dlho tešiť nemohli – už vyše desať rokov nefungovala. Vyšlo najavo, že pravdepodobne v dôsledku chybnej realizácie voda z vodného systému fontány jednoducho odtiekla, a stalo sa, že odtekala do pivníc okolostojacich budov. Tento problém sa opravou odstrániť nedal, bola potrebná komplexná prestavba – v podstate vznikla nová vodná atrakcia.

Rekonštrukciu fontány financovala spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komáro, a.s. z balíka, ktorý táto spoločnosť v 100%-nom vlastníctve mesta každoročne – v zmysle modelu fungovania platného od roku 2018 – investuje do rozvoja vodárenského majetku mesta Komárno. Z tohto zdroja rekonštruujú vodovodné potrubia, kanalizáciu, rôzne zariadenia, resp. rozširujú vodovodnú sieť. Spoločnosť každoročne investuje do rozvoja a údržby mestského majetku približne 800 tisíc eur.
Projektantom novej vodnej atrakcie bol architekt Krisztián Csémy, prestavbu realizovala spoločnosť Aqua Slovakia, s.r.o. Celkové náklady činili 59 833 eur (bez DPH).

Atrakcia sa skladá z jedného väčšieho a troch menších bazénov. Tri vodné výstupy veľkého bazéna pumpujú vodu do výšky 60-70 centimetrov, a v každom menšom bazéne žblnkoce do rovnakej výšky jeden vodný stĺpik. Vo večerných hodinách je fontána osvietená a tým pádom ešte atraktívnejšia – meniace sa farebné svetlo sfarbuje vodu postupne rôznymi farbami.
„V rámci investície bolo do fontány zabudovaných okrem iného šesť vodných čerpadiel s výkonom 2040 kW, filtračné čerpadlá a iné pumpy, LED-žiarovky a ďalšie svietidlá. V záujme toho, aby sa vyhli pôvodnej vade fontány, bazény i celý vodný systém patrične zaizolovali,” uviedol Patrik Ruman. „Pri projektovaní fontány dbali aj na to, aby bolo jej prevádzkovanie ekonomické, a fungovala neporušene a dlhodobo aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok – napríklad v silnom vetre alebo v prašnom prostredí. V záujme toho bude spoločnosť KOMVaK osobitne dohliadať na jej čistenie a bude vykonávať pravidelnú údržbu,” dodal riaditeľ.

Informačné mramorové dosky, ktoré sa nachádzali v predchádzajúcej fontáne, umiestnili vedľa nej – trojjazyčne sa na nich uvádza krátka história mesta a informujú o pevnostnom systéme. Ku skrášleniu okolia fontány prispelo aj mesto, okrem iného tu vysadili pás okrasných kvetov.

Info: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Foto: Ahoj Komárno