Fotky 2012. 12. 21.

Foto: Zimné kúpanie v mŕtvom ramene Váhu