Kultúra 2019. 09. 11.

Galéria Limes vystaví diela ľudí s mentálnym postihnutím

Od 18. do 30. septembra 2019 si návštevníci Galérie Limes môžu diela, ktorých autori sú mentálne postihnutí umelci. Cieľom výstavy, a samotného Výtvarného salónu ZPMP 2019 je najmä búranie bariér, nachádzanie porozumenia a oboznámenie verejnosti s inými pohľadmi na svet.

Výstava s 24-ročnou tradíciou sa tento rok uskutoční v Komárne. Hlavnou témou tohtoročného salónu bolo „Čo by som si prial, keby som mal jedno želanie“. Aj vďaka tejto téme budú môcť návštevníci spoznať tvorivosť a nadanie týchto umelcov.

Na obrázku může být: uvnitř

Spolu sa do Výtvarného salónu ZPMP 2019 zapojilo 40 účastníkov z domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, z miestnych združení i jednotlivcov z celého Slovenska, na čo upozornila Mária Baláž Gyuránová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Zdroj: TASR, ZPMPVSR.sk