Región 2016. 06. 14.

Havária atómovej elektrárne v Mochovciach si vyžiada aj nasadenie komárňanských hasičov

Ak by v budúcnosti došlo k nehode v atómovej elektrárni Mochovce, do akcie by šli hasičské zložky zo širokého okolia. Vyplýva to z plánu cvičenia, ktoré vo štvrtok absolvuje závodný hasičský útvar (ZHÚ) a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre. Pôjde o simulovaný veľkoplošný požiar horľavej kvapaliny.

„Počas cvičenia bude v okolí a na území elektrárne zvýšený pohyb vozidiel hasičského a záchranného systému. Cvičenia sa zúčastnia okrem jednotky ZHÚ Mochovce aj jednotky HaZZ Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Komárno,” informovala hovorkyňa Slovenských elektrární, a.s., Janka Burdová. Cvičenie v elektrárni v Mochovciach je v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2016.

Cieľom cvičenia je precvičiť pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky Závodného hasičského útvaru AE Mochovce a ostatných hasičských jednotiek HaZZ Nitrianskeho kraja, ich hasičskej techniky a vecných prostriedkov na zásah pri hasení veľkoplošného požiaru horľavej kvapaliny v lokalite atómovej elektrárne. O realizovaní cvičenia boli podľa Burdovej informované aj obvodné úrady v okolí elektrárne a určené orgány a organizácie. Pred samotným cvičením zorganizovali Slovenské elektrárne v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Nitre odborno-metodické školenie vedúcich operačno-prevádzkových technických riaditeľstiev, veliteľov zmien a družstiev a určených príslušníkov HaZZ. Školenie bolo zamerané na havarijnú prípravu a plánovanie, radiačnú ochranu a ochranu pred požiarmi v podmienkach lokality AE Mochovce.

(tasr, foto: Slovenské elektrárne a.s.)