Región 2019. 10. 02.

Nové hasičské auto v Hurbanove

Dňa 24.septembra 2019 sa v živote Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo udiala opäť udalosť, ktorá určite bude patriť medzi tie príjemnejšie. Z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej prevzali kľúče od nového vozidla Iveco Daily.

Slávnostné odovzdanie prebehlo za prítomnosti významných hostí, poslancov parlamentu NR SR Vladimíra Matejičku a Tibora Bašternáka, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR,  plukovníka Pavla Nereču, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Vendelína Horváta, riaditeľa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, podplukovníka Petra Tánczosa, povereného riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Tomáša Ženiša, bývalého náčelníka ozbrojených síl SR,  generálporučíka Petra Vojteka vo výslužbe, poslancov mestského zastupiteľstva Hurbanovo, ako aj ďalších hostí  ale aj obyvateľov mesta. Pani ministerka poďakovala za nezištnú pomoc a prácu dobrovoľným hasičom, ktorí sú mnohokrát v prvej línií pri rozličných, životu nebezpečných situáciách, a ich nasadenie pomáha profesionálnym hasičom. Robia to vo svojom voľnom čase za čo im všetkým patrí poďakovanie a uznanie,  veď predsa chránia to najcennejšie čo máme, naše životy.

Pani ministerka s pánom primátorom postriekali hasičské auto šampanským, ktoré od tej chvíle prevzali do rúk hasiči, ale aj prítomné detí. Zaželajme našim hasičom čo najmenej výjazdov k haseniu požiarov a čo najviac bezpečných kilometrov. Všetkým im patrí jedno veľké ĎAKUJEM!