Región 2024. 01. 08.

Výstava #SLOVO #JAZYK #KNIHA putuje do Hurbanova

Mestská knižnica v Hurbanove pozýva verejnosť na výstavu venovanú knihám a časopisom pre deti a mládež národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Výstavu zapožičala BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a v knižnici bude širokej verejnosti prístupná od 9. januára do 05. februára 2024 v Dome kultúry Hurbanovo na 1. poschodí, a to každý pracovný deň od 08.00 do 16.00 hod. Vstup je voľný.

Výstava predstavuje a sprostredkúva širokej verejnosti tvorbu a literárne bohatstvo menšín, ktoré na našom území žijú a uchovávajú si svoj materinský jazyk, kultúru a národnú identitu. 

Materinským jazykom (iným ako slovenským) hovorí na Slovensku 13 oficiálne uznaných národnostných menšín: bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská. Autori výstavy k nim pridali aj vietnamskú národnostnú menšinu, ktorá o takéto oficiálne uznanie už dlhší čas usiluje. 

Materinský jazyk je viac ako reč, ktorou hovoríme. V ňom sa smejeme, plačeme, v ňom cítime, myslíme. Vyjadrujeme emócie inak, ako v cudzej reči – akosi ľahšie, autentickejšie. Je preto prirodzené, že národnostné menšiny žijúce na Slovensku si svoj materinský jazyk chránia ako vzácnu súčasť svojej identity. Ako dedičstvo predkov, ktoré odovzdávajú ďalšej generácii, deťom. K tomu významnou mierou prispievajú detské knihy a časopisy vydávané v jazykoch etník. Niektoré, počtom väčšie národnostné menšiny, majú na Slovensku aj vlastné vydavateľstvá, iné vydávajú iba časopisy a knižné fondy si budujú z kníh dovezených z materskej krajiny, alebo z ich prekladov do slovenčiny. 

Na výstave nájdete obrázkové knižky, povesti, knihy pre mládež, rozprávky či leporelá. A hoci sú písané v rozličných jazykoch, majú veľa spoločného. V každej rozprávke spravodlivosť vždy víťazí, zlo býva potrestané, pravda sa nakoniec ukáže a dobrých sa všade veľa zmestí. 

Deti čakajú aj pexesá, puzzle i tajnička a výstava je obohatená aj o knižky z fondu knižnice Bibiany, kde sa nachádzajú vzácne tituly z celého sveta, ktoré získali rôzne medzinárodné ocenenia za autorské či ilustračné spracovanie.