Región 2022. 09. 13.

V Hurbanove slávnostne predstavili dom a expozíciu na počesť Hany Hegerovej

Hana Hegerová má svoj dom a expozíciu už aj v Hurbanove, kde strávila časť svojej mladosti,. Podľa jej vlastných slov tam zažila jedno z najkrajších období svojho života.

V roku 2019 jej bolo udelené primátorom mesta Čestné občianstvo mesta. Vďaka zhode náhod sa dom, v ktorom žila, dostal až k Marošovi Poništovi. Od základu ho upravil a aj so súhlasom pani Hany, ešte za jej života, začal vytvárať expozíciu. V sobotu 10. septembra 2022 prebehlo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá sa dostane na priečelie budovy domu na Železničnej ulici.

Rekonštrukčné práce začali v roku 2016 a trvali do júla 2022. Pri realizácii nápadu pomohla pani Hana nielen spomienkami ale aj osobnými predmetmi, fotografiami. Slávnostnú chvíľu prežívali všetci spoločne vďaka Marošovi Poništovi, ktorý ako hostiteľ vítal pozvaných hostí. Vnuk pani Hany, Marek Heger spolu s primátorom mesta Petrom Závodským odhalili pamätnú tabuľu. O príjemné chvíle sa postarali aj Ľubomír Feldek, spevom potešili Dáša Libiaková a komorné trio ako aj Katka Feldeková. Zaujímavé spestrenie bolo aj rozprávanie autora knihy o pani Hane, Tomáša Padevěta, ktorý s ňou strávil posledné roky života a vďaka tomu vznikla aj kniha Carmen, skutočný život Hany Hegerovej. K dispozícii bola aj prehliadka výstavnej miestnosti s jednotlivými predmetmi z osobného archívu, platňami, fotografiami.

Cieľom a snom majiteľov je vytvoriť multifunkčný priestor pre spoločenské akcie, koncerty, recitály, tematické večery, divadlá. Poskytovať sa bude aj ubytovanie. Všetky informácie bude možné získať na www.apartmanyhana.sk alebo na info@apartmanyhana.sk. Plánované otvorenie pre verejnosť je 20.10.2022.