Mesto 2022. 05. 11.

Hemofilici dnes dokážu vďaka pokroku medicíny žiť plnohodnotne, dôležitá je však rýchla diagnostika a liečba

Zákerná choroba, ktorá je nebezpečná tým, že je nenápadná. Reč je o hemofílii, ktorá sa prejavuje iba u mužskej populácie a je možné ju liečiť, vyliečiť sa však nedá. S týmto ochorením majú skúsenosti aj v Nemocnici AGEL Komárno.

Hemofília je krvácivé ochorenie, ktoré môže pacienta ohroziť aj na živote, ak nie  je  včas diagnostikovaná  a  správne liečená. ,,Hemofília je dedičná choroba, dedičnosť je viazaná  na X chromozóm. Je to porucha zrážanlivosti krvi, ktorá môže pacientov život ohroziť krvácaním. Ide o  defekt  zrážacieho  faktora VIII (hemofília A)  alebo IX (hemofília B) v krvi. Prejavuje sa u mužov,  ženy sú prenášačky, málokedy sa vyskytne takzvaná de novo mutácia, teda málokedy sa  vytvorí chorý chromozóm  ako nový, keď nikto v rodine nie je chorý, ani prenášač, a predsa dieťa nosí chorý gén,“ vysvetľuje MUDr. Enikő Radi, primárka Hematologicko-transfúziologického oddelenia komárňanskej nemocnice. Podľa jej slov už dnes pri rýchlej diagnostike, ktorá je mimoriadne dôležitá, a dobrých možnostiach liečby, nie je toto ochorenie smrteľné.  Vďaka modernej liečbe dnes  hemofilici žijú plnohodnotný život.

Liečba hemofílie dnes spočíva  v podávaní koncentrátov chýbajúcich zrážacích faktorov vyrábaných z krvnej plazmy alebo moderných, takzvaných  rekombinantných  faktorov, kde je prenos infekčných ochorení prakticky vylúčený. V Nemocnici AGEL Komárno sa s touto diagnózou nestretávajú často. ,,V našej ambulancii máme momentálne dispenzarizovaného jedného  mladého pacienta s ťažkou hemofíliou A, teda matka je prenášačka, ktorý dostáva profylaktickú dávku zrážacieho faktora trikrát týždenne.  Ochorenia  sú zriedkavé,  existujú ale rodiny hemofilikov, kde sú ženy prenášačky a všetci muži chorí,“ dodáva MUDr. Enikő Radi.