Kultúra 2014. 01. 31.

Hviezdoslavov Kubín 2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov – záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno

Hviezdoslavov Kubín 2014

60. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/hviezdoslavov-kubin-2014/

1604710_721858394499842_198168372_n