Mesto 2022. 08. 18.

Inovácie vo vzdelávaní sa budú šíriť aj v Komárne

Bratislava, 18. august 2022 Nadácia Pontis v spolupráci s partnerskými organizáciami otvára nové miesta inšpiratívneho vzdelávania s názvom EDUpointy. Tie vytvárajú pedagogickej komunite priestor na stretávanie sa, výmenu skúseností a zdieľanie inovatívnych vzdelávacích prístupov. Po krajských mestách sa EDUpointy od septembra rozšíria aj do južných regiónov. Okrem Komárna pribudnú aj v Rožňave a Lučenci.

Od roku 2017 prevádzkuje Nadácia Pontis a jej lokálni partneri deväť miest v rámci celého Slovenska, v ktorých sa môžu stretávať aktívni pedagógovia, lídri vo vzdelávaní, či riaditelia škôl. „Okrem šírenia inovatívnych prístupov tiež EDUpointy prispievajú k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis.

Podpora lokálnych vzdelávacích komunít bola jedným z dôvodov, prečo sa sieť EDUpointov na jeseň rozšíri o ďalšie tri mestá – Komárno, Rožňavu a Lučenec.

Attila Fodor z Pedagogického inštitútu COMENIUS v Komárne by chcel vďaka EDUpointu budovať spoluprácu škôl a pedagógov, či zvyšovať povedomie o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní. „V regionálnom školstve na južnom Slovensku je úroveň informovanosti o zmenách a trendoch v edukácii pomerne nízka. Sú síce školy a pedagógovia, ktoré poznajú a uplatňujú inovatívne metódy a sledujú trendy v danej oblasti, ale chýba ich spolupráca a zdieľanie príkladov dobrej praxe. Potrebujú príležitosť na stretnutie a diskutovanie, aby sa navzájom podporili a podelili sa o skúsenosti pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania“ vysvetľuje vedúci PI COMENIUS.

COMENIUS doteraz spolupracoval so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl a školských zariadení a má bohaté odborné skúsenosti aj programové ponuky v oblasti profesijného rozvoja pedagógov, či pedagogických inovácií škôl a školských zariadení. „Veríme, že naším pôsobením v podobe EDUpointu sa zvýši a zefektívni spolupráca aktérov vzdelávania v regióne,“ dodáva Fodor.

Komárno sa tak pridá do siete, ktorá podporuje šírenie inovatívneho vzdelávania na Slovensku. Za päť rokov fungovania sa doteraz v EDUpointoch konalo 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín, čo predstavovalo viac než 9-tisícovú účasť ľudí z pedagogickej komunity.