Región 2014. 10. 08.

Spoznávali sme naše hlavné mesto

Už niekoľko rokov je na našej škole tradíciou, že  štvrtáci sa začiatkom októbra vyberú na exkurziu do hlavného mesta. O Bratislave už vedia veľa dôležitých a zaujímavých informácií získaných na hodinách vlastivedy, no v skutočnosti z rodinných výletov poznajú väčšinou iba kiná, nákupné centrá a McDonald´s….