Mesto 2014. 04. 23.

Žiaci zo ZŠ Komenského v Budapešti

Počas víkendu pred Veľkonočnými sviatkami sa uskutočnilo družobné stretnutie troch základných škôl z Maďarska, Čiech a Slovenska. Hostiteľom bola tentokrát základná škola v Budapešti. Už sme aj prestali počítať naše spoločné stretnutia. No v sobotňajší podvečer, keď pedagógovia strážia unavené deti, sme konštatovali, že toto bol už 7. ročník.

Mali sme bohatí program. V piatok večer začali športové turnaje v stolnom tenise a basketbale. Celé sobotňajšie dopoludnie sa nieslo v znamení atletiky a poobede sme čas trávili povzbudzovaním pri futbale a prehadzovanej.

ZŠ 44

Našu školu reprezentovalo 35 žiakov, niektorí s väčšími, iní s menšími úspechmi. Žiakov, ktorí by si nepriniesli medailu ani nemáme, a iste sme ho nenechali tam.

Každé takéto trojstretnutie má aj sprievodné akcie. Tentokrát to bola výtvarná súťaž, vyhlásená na tému : Radosť zo športu. Aj v nej naši žiaci uspeli veľmi dobre. Najväčšie úspechy mali žiačky primárneho vzdelávania.

ZŠ 33

Naše spoločné stretnutia sa nesú v znamení súťaživosti, ale aj nových priateľstiev. Bolo nádherné sledovať ako naši úžasní žiaci prekonávajú sami seba a podávajú nádherné výkony. Pri podmienkach, ktoré máme na škole, boli ich výkony naozaj na majstrovskej úrovni.

Vo večerných hodinách zasa posilňovali naše nové a na prekvapenie aj staronové priateľstvá. V nedeľu sme značne unavení ešte absolvovali krátku prehliadku Budapešti a potom nás už čakala cesta domov. Lúčili sme sa naozaj so slzami v očiach, ale s prísľubom, že na rok si to zopakujeme, hostiteľskou školou budeme totižto my.

ZŠ 11

Všetkým kolegom, športovcom, výtvarníkom zo srdca blahoželáme a ďakujeme.

PaedDr. Zuzana Langschadlová
riaditeľka ZŠ Jána Amosa Komenského