Mesto 2023. 04. 25.

Študent ZŠ Rozmarínovej dvojnásobným víťazom na celoslovenskom kole biologickej olympiády

V dňoch 19.- 21.4. sa konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády kategórie C, kde Základnú školu na Rozmarínovej ulici reprezentoval Jakub Janík z 9.A. Študent vybojoval vo svojej kategórii prvé miesto, od dekana PriFUK dokonca získal špeciálne ocenenie.

„Pozorovanie vtáctva je mojou záľubou, čo si všimol aj môj učiteľ biológie PaedDr. Marek Tóth, ktorý mi navrhol môj koníček posunúť na vyššiu úroveň t.j. účasť na biologickej olympiáde,“ opisuje začiatok súťaže študent Jakub. Monitoring vtáctva na vodných plochách v okolí Komárna vykonával Jakub od apríla 2022 až po december 2022, následne získané údaje vyhodnotil a spracoval do tabuliek.

Jakubovi sa na prírodovedeckej súťaži darilo výborne, vybojoval 1. miesto. Zároveň mu porota za jeho projekt udelila Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zo súťaže si Jakub nepriniesol len cenné prvenstvá, ale daná téma mu otvorila aj nové dvierka do sveta. „Keďže na biologickej olympiáde mi bola ponúknutá spolupráca s ornitológom, ktorý realizuje svoj výskum v Komárne, určite sa tejto problematike budem venovať aj naďalej. Biológii sa budem venovať aj počas môjho štúdia na strednej škole no neviem či zostanem iba pri ornitológii,“ dodáva mladý študent.

Ornitologická akadémia ponúka príležitosti pre mladých spoznať svet vtáctva cez zážitky a vedomosti. Účasť pozostáva z online stretnutí kde členom prezentujú svoje práce aj zahraniční ornitológovia a taktiež sa zúčastňujú aj terénnych exkurzií.

„Pre nás učiteľov je najlepší dar ak sa nám podarí v žiakoch vzbudiť záujem a ukázať im cestu, akou sa môžu vo svojom živote vydať. To, že sa Jakub rozhodol venovať práve biológii a že v nej dosiahol taký úspech je pre mňa veľká pocta. Som presvedčený, že ho čaká úspešná kariéra uznávaného ornitológa a keď na jeho úspechu budem mať aspoň kúsok zásluhy, tak budem velmi vďačný, pretože vtedy bude mať moja práca ozajstný význam,“ neskrýva radosť z úspechu ani samotný pedagóg Marek Tóth.

„Úlovky“ z Jakubovho výskumu nájdete v galérii:

Gratulujeme mladému študentovi!