Mesto 2020. 10. 30.

Halloweenske učenie na Rozmarínke v 4.A triede

Posledný deň pred jesennými prázdninami mali žiaci na ZŠ Rozmarínová v Komárne zážitkové vyučovanie v duchu halloweenu. Niektorí sa aj patrične na tento deň vyobliekali.

Čakalo ich množstvo zaujímavých úloh, ktoré počas dňa hravo zvládli. S kostlivcom si zopakovali vybrané slová a Čertica Bertica ich sprevádzala strašidelnou školou matematiky. V nej si zopakovali násobilku, kostričke Betke pomáhali hľadať trojuholníky, s babou Jagou navarili špeciálny odvar a išli aj nakúpiť potrebné veci na halloween. Potom v skupinách riešili krížovku a v tajničke im vyšlo slovo striga. Nasledovalo vymýšľanie a čarovanie zaklínadiel, hádanie zaujímavých hádaniek, veselý Halloween s Kozmixom, osemsmerovka a vyrábanie tekvíc z papiera.

Takéto netradičné vyučovanie deti baví, zvyšuje ich záujem o učenie, posilňuje vzťahy medzi deťmi a učiteľmi. Žiaci si domov odnášajú nielen množstvo vedomostí, ale aj krásne zážitky.

 Mgr. Darina Kučerová