Kultúra 2017. 10. 27.

Halloween na Gymnáziu Hansa Selyeho

Prvú Halloween párty v histórii Gymnázia Hansa Selyeho usporiadali v roku 1995 učitelia angličtiny v spolupráci s americkými lektormi, ktorí toho času učili na našej škole. Odvtedy sa toto podujatie každoročne organizuje a už tradične sa teší veľkej obľube.

Učitelia angličtiny pripravili skutočnú Halloween párty pre našich mladších žiakov. 23.októbra 2017 bola naša aula vyzdobená a pripravená na prijatie rôznych strašidiel, zombíkov, múmií a duchov. Nechýbali ani typické tekvicové halloweenské lampáše. Na žiakov čakalo množstvo amerických zvykov, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži v podobe rôznych súťaží.

Prípravy na toto popoludnie sa začali už pred týždňom. Na hodinách angličtiny sa robili pozvánky a plagáty. Žiaci mali plno kreatívnych nápadov a ich výtvory nám spestrili atmosféru v aule v toto príjemné popoludnie. Boli aj takí, ktorých neodstrašilo ani pečenie, a priniesli nám na ochutnanie rôzne hrôzostrašné dobroty.

Ako každý rok najväčší úspech u žiakov mali súťaže. Či už šlo o súťaž o najlepší halloweenský kostým, alebo o tzv. „Apple bobbing”, kde úlohou žiakov bolo vybrať ústami jablko z vodou naplnenej nádoby, alebo o vytvorenie živej múmie, žiaci sa s oduševnením a s veľkou radosťou zhostili daných úloh. Posledným bodom čarovného popoludnia bola krátka diskotéka.

Na záver by sme len chceli dodať, že nielen žiaci sa dobre cítili, ale aj my učitelia, hlavne, keď sme videli, ako sa teoretické poznatky prenášajú do praxe, rozvíja sa poznanie a jazykové znalosti, odstraňujú sa bariéry medzi učiteľom a žiakom a aj medzi žiakmi samotnými. Obklopení príjemným a popritom nie každodenným prostredím, dobrou hudbou, ktorú nám miešali dvaja starší žiaci, vytrhnutí z reality, sme sa rozlúčili s úsmevmi na perách a s prísľubom ďalšej párty na budúci školský rok.

Alena Hevesi Petruf a Ágnes Szilárd,
učiteľky anglického jazyka

Na fotografiách:

  1. Prvá Halloween party s americkými lektormi v roku 1995
  2. Halloween party v roku 2017