Mix 2020. 02. 20.

Úspech Gymnázia Hansa Selyeho na olympiádach v cudzích jazykoch

Každoročne druhý februárový týždeň je týždňom, kedy sa konajú krajské kolá olympiád v cudzích jazykoch. Aj tento školský rok sa Gymnázium Hansa Selyeho zapojilo do troch olympiád – do olympiády v španielskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Na olympiádu v španielskom jazyku postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili v školskom kole na 1. a 2. mieste v jednotlivých kategóriách.

Na olympiádu v nemeckom a anglickom jazyku postúpili víťazi okresných kôl v jednotlivých kategóriách.

Do krajského kola nám postúpilo šesť žiakov na olympiádu v španielskom jazyku, dvaja žiaci na olympiádu v anglickom jazyku a štyria žiaci na olympiádu v nemeckom jazyku.

Krajskému kolu predchádza svedomitá príprava žiakov, ktorá niekedy trvá aj rok. Žiakom pripravujúcim sa na olympiády sa venujú vyučujúce na krúžkoch a aj individuálne, hlavne pár týždňov pred súťažou. Náročnosť súťaže je dosť veľká, takže bez prípravy by bolo ťažké zvíťaziť. Usilovnosť, svedomitosť, odhodlanosť a vytrvalosť našich žiakov opäť priniesla ovocie.

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku sa konalo 10. februára 2020 v Nitre. Aj tento rok sme boli úspešní a zo súťaže sme si odniesli dva diplomy (jeden diplom za 2. miesto a druhý diplom za 3. miesto).

V kategórii A určenej pre 1. a 2. ročník SŠ Boglárka Vermesová, žiačka 2. C triedy sa umiestnila na 2. mieste, Friderika Dobrocsányiová, taktiež žiačka 2. C triedy, skončila na 4. mieste s rozdielom jedného bodu od 3. miesta.

V kategórii B určenej pre žiakov 3. ročníka SŠ sa Sabina Kovaliková Kapusňáková z 3. C triedyumiestnila na 7. mieste, Luca Kata Kovács z 3. A triedy na 9. mieste.

V katégorii C určenej pre žiakov 4. ročníka SŠsme získali diplom vďaka Barbare Kozmér, žiačke 4. A triedy, ktorá sa tento rok umiestnila na 3. mieste. V minulom školskom roku Barbara zvíťazila na krajskom kole v kategórii B, postúpila na celoštátne kolo, na ktorom sa umiestnila na 1. mieste. Lili Szakáll sa žiaľ pre chorobu olympiády nezúčastnila. Lili pred dvomi rokmi bola tiež víťazkou krajského kola a taktiež zvíťazila na celoštátnom kole v kategórii A. Vlani, v kategórii B, sa umiestnila na 3. mieste.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 11. februára 2020 v Nitre.

Aj na olympiáde v nemeckom jazyku bolo Gymnázium Hansa Selyeho veľmi úspešné.

Do kategórie 2A, určenej pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ a žiakov kvinty a sexty, nám postúpili dve žiačky, ktoré sa umiestnili na okresnom kole na 1. a 2. mieste. Na krajskom kole sa Bea Kovarčíková, žiačka kvinty, umiestnila na 2. mieste, Alexandra Szabó, žiačka II.B triedy, sa umiestnila na  9. mieste.

V kategórii 2B, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ a žiakov septimy a oktávy, sa Andrea Pinke z oktávyumiestnila tiež na 9. mieste.

V kategórii 2C – germanofóni získala Sára Kovarčíková 1. miesto, a tým postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať v marci 2020.

Aj na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 12. februára 2020 v Nitre,  sme mali historický úspech.

V kategórii 1A určenej pre žiakov 5., 6., 7. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie, sa Ákos Tamás Sovinsky, žiak sekundy, umiestnil na 1. mieste, a tým aj on postúpil na celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať v marci 2020.

Bence Szabó, žiak 1. A triedy sa v kategórii 2A určenej pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ umiestnil na 7. mieste.

Takže v marci Gymnázium Hansa Selyeho, a tým aj Nitriansky kraj budú reprezentovať Sára Kovarčíková na olympiáde v nemeckom jazyku a Ákos Tamás Sovinsky na olympiáde v anglickom jazyku. Držíme im veľmi palce a prajeme veľa šťastia!

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim súťažiacim študentom za ich snahu, usilovnosť a nesmiernu svedomitosť. Robí nám veľkú radosť, že štúdium cudzieho jazyka Vás baví a nadchýna. Dúfame, že Vám radosť a elán ešte dlho vydrží. My sme na vás právom veľmi hrdí!

Alena Hevesi Petruf, učiteľka španielskeho jazyka