Mix 2018. 11. 14.

Hodina deťom aj v uliciach Komárna

Zbierka v uliciach je súčasťou celoročnej zbierky Hodina deťom, ktorá je najväčším projektom Nadácie pre deti Slovenska. Počas jedného určeného dňa vychádzajú do ulíc Slovenska dobrovoľnícke tímy s pokladničkami .

Dňa 9. novembra 2018 sa v Komárne uskutočnila celonárodná zbierka Hodina deťom. Zbierky sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Hansa Selyeho. Naši dobrovoľníci oslovovali ľudí, aby prispeli do pokladničky ľubovoľným príspevkom, za ktorý boli odmenení Hugovým odznakom. Každý, kto prispel do pokladničky, takto pomohol a podporil deti a mladých ľudí na Slovensku. Celkovo sa našim dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 320 €.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým za finančné dary, našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, triednym učiteľom za ochotu a podporu, za uvoľnenie žiakov zo školy .

(PaedDr. Annamária Komárová)