Mix 2019. 01. 15.

Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť v súťaži Best in English

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne sa aj v tomto školskom roku už po štvrtýkrát zapojilo do súťaže Best in English.

Ide o medzinárodnú súťaž pre študentov stredných skôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Súťaž prebieha v stanovený deň online na celom svete. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky. Hlavným organizátorom je česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií – Institute for Competencies Development a agentúra Czech-us v spolupráci s Partnermi projektu. Agentúra Czech-us je najväčšou agentúrou svojho druhu na českom trhu s 15-ročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje študijné a pracovné pobyty v zahraničí viac ako 10 000 študentom a mladým ľuďom. Taktiež pomáha pri výbere zahraničnej univerzity, pomáha nájsť brigádu cez letné prázdniny. Poradí, aký odbor vysokoškolského štúdia si zvoliť, kde študovať jazyky, či kam vyraziť na Gap year.

Súťaž je online, dostupná pre študentov a školy zdarma, bez akéhokoľvek poplatku. Na študentov, ktorí sa najlepšie umiestnili, čakajú vecné ceny. Absolútny víťaz a najlepší český zástupca získajú 2-týždenný jazykový pobyt v Kanade, ktorý sponzoruje International Language Academy of Canada spolu s ubytovaním, letenkou a jazykovým kurzom v European Summer Language School.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky stredné školy, gymnáziá, stredné odborné učilištia, ktoré nepochádzajú z krajiny, ktorých materinským jazykom je angličtina, a ktoré dokážu nominovať najmenej 10 žiakov do súťaže. Obtiažnosť testu je na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a časový limit na vyplnenie testu je 60 minút. Súčasťou testu sú otázky, ktoré preverujú znalosti žiakov v gramatike, v počúvaní a porozumení testu. Vyhráva študent s najvyšším počtom bodov. V prípade zhody rozhoduje o víťazstve čas, za ktorý študent dokončil test. Študentovi sa zobrazí dosiahnutý výsledok hneď po skončení a odoslaní testu.

Súťaž Best in English 2018 sa konala 30.novembra 2018. Test vypracovala Jazyková škola AKCENT International House Prague, ktorá je členom medzinárodnej siete International House World Organisation. Ide o jednu z najväčších súkromných jazykových škôl v Českej republike, ktorá študentov pripravuje na Cambridge English Exams, skúšky IELTS.

Maximálny počet bodov v teste bolo tento rok 120 bodov.

Začiatkom januára každá zúčastnená škola dostala oficiálne výsledky, z ktorých možno zistiť rôzne štatistické údaje.

Súťaže Best in English 2018 sa zúčastnilo 21110 žiakov z 922 stredných škôl z 30 štátov. Je to zhruba o 3500 študentov viac ako vlani. Konkurencia je obrovská. A preto máme nesmiernu radosť zo skvelého umiestnenia sa našej školy.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 51 žiakov. Najlepší výsledok dosiahla 18-ročná Emma Pongrácz zo IV.B triedy. Získala 110,5 boda zo 120, a tým sa stala najlepšou žiačkou angličtiny na našej škole. Na 2.mieste sa umiestnil András Domonkos z II.A (107,5 boda), tretia bola Sára Kovarčíková zo VII.N (zo septimy) – 106.5 boda.

Organizátori nám poskytli informácie aj ohľadom umiestnenia sa žiakov v rámci zúčastnených krajín, čo je úžasne motivujúce nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Emma Pongrácz sa umiestnila na celkovom 239.mieste z 21110 žiakov, t.j. je medzi najlepšími 1,2% zúčastnených, čo je vynikajúci výsledok. Na Slovensku z 2700 zúčastnených študentov je Emma na 22.mieste.

V rámci súťaže prebiehala aj súťaž o najlepšiu školu, kde vyhrala škola s najvyšším priemerným počtom bodov. Spriemerovali sa vždy výsledky desiatich najlepších študentov na škole. Na našej škole 10 žiakov s najlepším výsledkom bolo: 1. Emma Pongrácz IV.B, 2. András Domonkos II.A, 3. Sára Kovarčíková VII.N, 4. Fanni Bedecsová IV.B, 5. Zsófia Kollárovics II.A, 6. Zoltán Méhes IV.A, 7. Mária Elizabeth Dóczéová III.A, 8. Dárius Leszkó VIII.N, 9. Edina Sánorová IV.B, 10. Viktória Gažíková IV.A.

Spomedzi 123 škôl zo Slovenska sa Gymnázium Hansa Selyeho umiestnilo na 11.mieste, v Nitrianskom kraji na 2.mieste.

A spomedzi 922 škôl z 30 krajín sa naša škola umiestnila na výbornom 102.mieste. V silnej konkurencii sa naša škola umiestnila medzi prvými 12% škôl, čo je vynikajúci výsledok.

Za tento výsledok patrí vďaka hlavne našim študentom, na ktorých sme právom hrdí. Ich výsledky odzrkadľujú úroveň vedomostí v anglickom jazyku u našich žiakov ako aj úroveň výučby anglického jazyka na našej škole. A preto by som rada vyzdvihla mená učiteliek anglického jazyka, žiaci ktorých sa súťaže zúčastnili, a mená ktorých často zostávajú nepovšimnuté v pozadí. Sú to Enikő Farkas, Éva Tóth, Anita Vlahy, Ágnes Szilárd a Lívia Szüllőová. Skvelé umietnenie našej školy a šírenie jej dobrého mena vo svete spočíva aj v ich práci a láske k nej.

Na záver by som len chcela dodať, že hlavným cieľom tejto súťaže bolo a je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožnila študentom porovnať ich jazykovú úroveň s úrovňou u rovesníkov nielen na Slovensku a v Českej republike, ale taktiež v mnohých krajinách Európy i mimo nej.

Všetkým našim študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, gratulujeme k pekným výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov!

Viac informácií o súťaži môžete nájsť na stránke:   http://bestinenglish.org/

(Alena Hevesi Petruf)