Mix 2019. 01. 15.

Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť v súťaži Best in English

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne sa aj v tomto školskom roku už po štvrtýkrát zapojilo do súťaže Best in English.