Kultúra 2018. 01. 23.

Žiaci Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť bodovali v súťaži Angličtinár roka – Best in English

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne sa aj v tomto školskom roku už po tretíkrát zapojilo do súťaže Angličtinár roka – Best in English.

Ide o medzinárodnú súťaž pre študentov stredných skôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Súťaž prebieha v stanovený deň online na celom svete. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky. Hlavným organizátorom je česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií – Institute for Competencies Development a agentúra Czech-us v spolupráci s Partnermi projektu. Agentúra Czech-us umožňuje českým a slovenským študentom a mladým ľuďom cestovať, pracovať a študovať v niekoľkých krajinách sveta.

Súťaž je online, dostupná pre študentov a školy zdarma, bez akéhokoľvek poplatku. Na študentov, ktorí sa najlepšie umiestnili, čakajú vecné ceny a absolútny víťaz získava 2-týždenný jazykový pobyt v Kanade, ktorý sponzoruje International Language Academy of Canada spolu s ubytovaním, letenkou a jazykovým kurzom v European Summer Language School.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky stredné školy, gymnáziá, stredné odborné učilištia, ktoré nepochádzajú z krajiny, ktorých materinským jazykom je angličtina, a ktoré dokážu nominovať najmenej 10 žiakov do súťaže. Obtiažnosť testu je na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a časový limit na vyplnenie testu je 60 minút. Súčasťou testu sú otázky, ktoré preverujú znalosti žiakov v gramatike, v počúvaní a porozumení testu. Vyhráva študent s najvyšším počtom bodov. V prípade zhody rozhoduje o víťazstve rýchlosť v dokončení testu. Študentovi sa zobrazí dosiahnutý výsledok hneď po skončení a odoslaní testu.

Súťaž Best in English 2017 sa konala 30.novembra 2017. Test vypracovala Jazyková škola AKCENT IH Prague, ktorá je členom medzinárodnej siete International House World Organisation. Ide o jednu z najväčších súkromných jazykových škôl v Českej republike.  Maximálny počet bodov v teste bolo 98 bodov.

Začiatkom januára každej zúčastnenej škole boli zaslané oficiálne výsledky, z ktorých možno zistiť rôzne štatistické údaje.

Súťaže Best in English 2017 sa zúčastnilo 17612 žiakov zo 750 škôl z 29 krajín. Je to o 15 percent viac ako v roku 2016, keď sa súťaže zúčastnilo vyše 15 000 žiakov z 683 škôl z 28 krajín. V roku 2015 to bolo takmer 11000 žiakov zo 479 škôl z 19 krajín. Ako môžeme vidieť počet zúčastnených žiakov a škôl pribúda každým rokom. Konkurencia je obrovská. A preto máme nesmiernu radosť zo skvelého umiestnenia sa našej školy.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 51 žiakov. Najlepší výsledok dosiahla 16-ročná Sára Kovarčíková zo VI.N triedy (sexty). Získala 93,5 bodov z 98, a tým sa stala najlepšou žiačkou angličtiny na našej škole. Len o pol boda menej, 93 bodov mal Bence Bánki zo IV.A, András Hajdú zo IV.C získal 92 bodovDávid Šiška zo IV.A 90,5 bodov.

Organizátori nám poskytli informácie aj ohľadom umiestnenia sa žiakov v rámci zúčastnených krajín, čo je úžasne motivujúce nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Sára Kovarčíková sa umiestnila na celkovom 146.mieste zo 17612 žiakov, čo je vynikajúci výsledok.

V rámci súťaže prebiehala aj súťaž o najlepšiu školu, kde vyhrala škola s najvyšším priemerným počtom bodov. Spriemerovali sa vždy výsledky desiatich najlepších študentov na škole. Na našej škole 10 žiakov s najlepším výsledkom bolo: 1.Sára Kovarčíková VI.N, 2.Bence Bánki IV.A, 3.András Hajdú IV.C, 4.Dávid Šiška IV.A, 5.Viktória Horváth IV.A, 6.Máté Fibi IV.C, 7.Tamás Öhlsläger IV.A, 8.Bence Kulcsár IV.A, 9.Zsuzsanna Vas IV.B, 10.Emma Pongrácz III.B.

Spomedzi 126 škôl zo Slovenska sa Gymnázium Hansa Selyeho umiestnilo na 8.mieste.

A spomedzi 750 škôl z 29 krajín sa naša škola umiestnila na vynikajúcom 55.mieste s celkovým počtom bodov 892. Sme nesmierne hrdí na tento výsledok, berúc do úvahy, že víťazná škola dosiahla 939 bodov.

V silnej konkurencii sa naša škola umiestnila medzi prvými 10% škôl, čo je vynikajúci výsledok.

V novembri v roku 2016 sme boli medzi prvými 20% a v januári v roku 2016 sme v rámci Slovenska boli na 6.mieste a spomedzi zúčastnených 19 krajín na 33.mieste.

Za tento výsledok patrí vďaka hlavne našim študentom, na ktorých sme právom hrdí. Ich výsledky odzrkadľujú úroveň vedomostí v anglickom jazyku u našich žiakov ako aj úroveň výučby anglického jazyka na našej škole. A preto by som rada vyzdvihla mená učiteliek anglického jazyka, žiaci ktorých sa súťaže zúčastnili, a mená ktorých často zostávajú nepovšimnuté v pozadí. Sú to Enikő Farkas, Éva Tóth, Anita Vlahy, Ágnes Szilárd a Lívia Szüllőová. Skvelé umietnenie našej školy a šírenie jej dobrého mena vo svete spočíva aj v ich práci a láske k nej.

Na záver by som len chcela dodať, že hlavným cieľom tejto súťaže bolo a je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožnila študentom porovnať ich jazykovú úroveň s úrovňou u rovesníkov nielen na Slovensku a v Českej republike, ale taktiež v mnohých krajinách Európy i mimo nej.

Všetkým našim študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, gratulujeme k pekným výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov.

Viac informácií o súťaži môžete nájsť na stránke:   http://bestinenglish.org/

Alena Hevesi Petruf