Mesto 2019. 10. 28.

Špeciálna nočná prehliadka: Halloween v pevnosti

Jedným z najlepších podujatí OOCR Podunajsko boli Nočné prehliadky komárňanskej Pevnosti. V tomto roku sa pripravilo 9 úspešných nočných prehliadok s viac ako 300 účastníkmi. Je pozoruhodné a dôležité poznamenať, že podujatie si obľúbili nie len miestni občania, ale aj turisti, ktorí prišli cielene kvôli nočnej prehliadke do mesta.

Počas nočných prehliadok sme už mali možnosť vidieť pevnosť s fakľami, ale aké to môže byť počas Halloweenu? Príďte a presvedčte sa o tom sami 31. októbra od 18:30.

Budeme radi, ak okrem dobrej nálady prídete v halloweenskom kostýme, či sa zamaľujete, avšak to nie je podmienka! Ak je možné, tak si prineste so sebou aj vlastné svietidlá.

Vašu účasť je dôležité oznámiť v predregistrácii.

Registrácia je možná:

  • e-mailom: marketing@podunajsko.com
  • telefonicky: +421 948 830 202
  • alebo osobne v našej kancelárii (KIK, Námestie gen. Klapku 1.)

Poplatok za program je 5 €/osoba, deti do 18 rokov to majú za 3 €/osoba.  Platbu stačí vykonať na mieste. Prehliadky sa môžu zúčastniť deti len s dospelou osobou. Pre 10 a menej ročné deti prehliadku neodporúčame!

Stretávka je pri Leopoldovej bráne, z Hradnej ulice. Stretávka s účastníkmi začína pätnásť minút pred začatím prehliadky.

Podujatie sa uskutočňuje organizáciou OOCR Podunajsko, neziskovou organizáciou Pro Castello Comaromiensi a komárňanským Klubom Extrémnych Športov.

Organizátori každého srdečne očakávajú.