Značka: oocr podunajsko

Región
Náš región získa vyše 60 000 € na rozvoj cestovného ruchu
Mesto
Špeciálna nočná prehliadka: Halloween v pevnosti
Mix
Remeselnícke trhy pri múroch Pevnosti
Mix
Rozlúčka s letom na Mŕtvom ramene Váhu
Mix
OOCR Podunajsko organizuje dvojdňovú bezplatnú konferenciu
Región
Video, ktoré priblíži pamiatky Komárna a Štúrova
Kultúra
Ochutnávka vín a domácich výrobkov v Podunajskom múzeu v Komárne