Mix 2018. 11. 22.

OOCR Podunajsko organizuje dvojdňovú bezplatnú konferenciu

OOCR Podunajsko koncom novembra uzatvára tento rok s dvojdňovými odbornými konferenciami.. Podujatie sa organizuje v spolupráci s občianskym združením Gazda, Regionálnou rozvojovou agentúrou  a s Agro-Fyrmonia s.r.o. Podujatie sa koná v sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Prvý deň (27. november) sa konferencia koná pre odborníkov cestovného ruchu, zástupcov miestnych samospráv a záujemcov o turizmus a druhý deň (28. november) je pre vinohradníkov, vinárov.

Prvoradým cieľom konferencie je oboznámiť činnosť, výhody spolupráce s OOCR a predstavenie dobrých príkladov. Na konferencii budú prednášať odborníci cestovného ruchu zo Slovenska aj z Maďarska.

Prvý deň čaká záujemcov celodennými prednáškami, kde po slávnostnom otvorení a príhovore štatutára Lászla Stubendeka oboznámi činnosť uplynulého roka OOCR Podunajsko výkonná riaditeľka Ildikó Bauer. Po jej prednáške nasleduje František Morong, zástupca z ministerstva dopravy a výstavby, z odboru destinačného manažmentu, ktorí predstaví plány a vízie cestovného ruchu na nasledujúci rok. Výkonná riaditeľka OOCR Trnava Tourism Michaela Potočárová uvedie príklady dobrého destinačného marketingu z praxe, potom nasledujúcim prednášateľom bude Gábor Magyarics, konateľ v organizácii Duna – Gerecse Nonprofit Kft. v dvoch častiach, v ktorých oboznámi budúce plány cezhraničnej spolupráce projektu Podunajsko a zavedenie spoločného turistického kartového systému. Csaba Kedves,  výkonný riaditeľ InnoTime Hungary Kft. predstaví Múzeum Samuel Tessedik a na základe dobrých príkladov uvedie, ako sa mestské múzeum môže stať turistickou atrakciou. Júlia Nagy, z riaditeľstva Národného parku Bükk poukáže na súčasné trendy v ekoturizme, ďalej nasleduje Erika Anderko, ako projektová manažérka, ktorá predstaví činnosť prvého cezhraničného geoparku, Novohrad – Nógrád Global Geopark UNESCO. Gábor Bódis je zakladateľom maďarskej firmy NEXT ország-márka-műhely, predstaví viaceré možnosti značky v destinácii formou prezentácie. Deň ukončí komárňanská Regionálna rozvojová agentúra záverečnou tlačovou konferenciou k projektu Herbaland.

Druhý deň konferencie je zamerané na vinárstvo, kde si záujemcovia môžu vypočuť prednášky renomovaných vinárov a odborníkov, a rovnako budú uskutočnené dve diskusie za okrúhlym stolom. Po príhovore Ildikó Bauer nasleduje úvodná prednáška Attilu Kökénya o živote pôdy. Nasleduje diskusia o biodynamických vínach ml. Frigyesa Botta a jeho hostí za okrúhlym stolom. Edina Kiss bude mať prezentáciu o dôležitosti riadenia kyslíka, a ml. István Szepsy povie viac o možnostiach malých vinárstiev. Po vínnej marketingovej prednáške Ágnes Herczeg povie viac o situácii v strednej Európe Daniel Ercsey a Zsófia Bánhegyi predstaví ako úspešne budovať značku v oblasti marketingu na trhu s vínom. Pál Rókusfalvy z Etyeku predstaví vínny turizmus z príkladov dobrej praxe, a deň sa uzavrie s interaktívnou diskusiou pri okrúhlom stole o regióne, ktorého účastníkmi budú: Oszkár Világi, Zsófia  Bánhegyi, Daniel Ercsey, Ildikó Bauer, Bott Frigyes a Zsolt Sütő.

Záverečným programom druhého dňa je regionálna ochutnávka Chutí Podunajska, ktorá sa uskutoční 28. novembra od 17:00 v Dôstojníckom pavilóne. Na podujatí máte možnosť ochutnať produkty viac ako 30-tich vystavovateľov, počnúc od vín cez remeselnícky vyrobené pivá, syry, mäsové výrobky, pečivo, kávu a čokoládu.

Podujatie sa uskutočňuje vďaka Ministerstvu dopravy a výstavby, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nadácii Bethlen Gábor Zrt.

 

Účasť na konferencii je bezplatná, ale predregistrácia je nutná.

Registrácia je možná:

– e-mailom: marketing@podunajsko.com

– telefonicky: +421 948 830 202