Región 2020. 07. 07.

Náš región získa vyše 60 000 € na rozvoj cestovného ruchu

V pondelok (06. júla) primátor mesta Béla Keszegh, ktorý je zároveň aj predsedom OOCR Podunajsko podpísal zmluvu o štátnej dotácii v zmysle ktorej dostane organizácia cestovného ruchu finančnú čiastku vo výške 58 282 eur.

Vďaka tejto dotácie bude podporený rozvoj cykloturistiky v našom regióne, nakúpia sa paddleboardy a bicykle do požičovne na Mŕtvom ramene Váhu, ktorá otvára tento víkend. Z tejto dotácie budú hradené aj náklady na turistickú informačnú kanceláriu, prípravu reklamných materiálov a stretnutia zástupcov organizácií cestovného ruchu. Pri podpise zmluvy bola prítomná aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a rozvoja SR pani Katarína Bruncková, ktorá má v rámci ministerstva na starosti oblasť cestovného ruchu.

(Mesto Komárno Facebook stránka)