Značka: dotácia

Mix
Domov dôchodcov získal grant vo výške 100 000 EUR
Kultúra
Z kultúrneho fondu dostalo dotáciu 126 žiadateľov
Mesto
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2020
Mesto
Komárno získalo dotáciu na rekonštrukciu budov
Mesto
Komárno opäť získalo dotáciu v hodnote takmer pol milióna eur
Mesto
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport