Kultúra 2020. 02. 13.

Z kultúrneho fondu dostalo dotáciu 126 žiadateľov

Mestské zastupiteľstvo rozhodli o pridelení dotácií z kultúrneho fondu v celkovej sume 76 tisíc eur. Vďaka tejto podpore zo strany mesta sa počas roka uskutoční množstvo podujatí, kultúrnych programov a publikácií. 

V tomto roku možno v rámci kultúrneho fondu prerozdeliť 80 tisíc eur, o 95 percentách tejto sumy, tj. o sume 76 000 eur poslanci už rozhodli. Najväčšej finančnej podpory sa aj v tomto roku ušlo viacdňovým festivalom, každý z nich dostal po 2 tisíc eur. Medzi 126 žiadateľmi, ktorí dotáciu dostali, boli školy občianskej združenia a iné organizácie.

„Odborná komisia plánuje upresniť všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní finančných príspevkov z kultúrneho fondu, a chceme žiadať ďalšie informácie aj vo formulári, ktorý je prílohou žiadosti. Cieľom je, aby pravidlá, na základe ktorých dotácie prideľujeme, boli ešte viac transparentné a spravodlivé“ – uviedla poslankyňa a zároveň predseníčka komisie pre školstvo a kultúru Tímea Szénássy. „S radosťou vidíme, koľko zaujímavých podujatí obohatí aj v tomto roku ponuku programov, a k tomuto významnou mierou prispieva aj mesto.“ – dodáva. 

Zoznam úspešných žiadostí a presné sumy finančného príspevku nájdete : TU