Mesto 2019. 05. 07.

Základným školám v Komárne poskytujú špeciálnu podporu pri triedení odpadu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v tomto roku vyčlenilo z mestského rozpočtu 2000 eur na vytvorenie vhodných podmienok na triedenie odpadu v základných školách.

V súvislosti s týmto programom primátor mesta Béla Keszegh a viceprimátor Tamás Varga navštívili Základnú školu na Ulici Eötvösova, aby odovzdali pomocné nástroje. Škola dostala farebné koše, do ktorých žiaci môžu triediť papier, kov, sklo a plastový odpad.

V Komárne sa tento rok kladie dôraz na zodpovedný vzťah k životnému prostrediu a jedným z cieľov je zvýšiť mieru triedenia odpadu, ale čo je dôležitejšie, vedome zmeniť naše denné návyky a produkovať menej odpadu.

„Jedna osoba v Únii vyprodukuje priemerne 480 kíl odpadu za jeden rok, priemerná rodina v Komárne vytvára priemerne dve tony odpadu. V Komárne každoročne potrebujeme spracovať 16 miliónov kilogramov odpadu. Nemuselo by to tak byť v prípade, ak túto otázku riešime vedome tak, že triedime odpad“– povedal primátor deťom v rámci špeciálnej eko prednášky a zdôraznil, že by sme si mali uvedomiť práve preto, aby deti mohli žiť svoj život v čistom a usporiadanom Komárne.

„Ide predovšetkým o vašu budúcnosť. Počúvajte sa navzájom, používajte koše podľa ich farby a určenia. Upozornite aj svojich spolužiakov a dbajte na správne triedenie smetí i doma. V tomto vás prosíme o pomoc“– dodal riaditeľ školy Péter Majer.

V Základnej škole na Ulici Eötvösa plastové vrchnáky z PET fliaš zbierajú zvlášť pre choré deti a takto žiaci vykonávajú aj charitatívnu činnosť v rámci eko programu. Okrem toho triedia aj elektronický odpad.
Mesto nedávno spustilo svoju kampaň s názvom „480“. Prioritnou úlohou kampane je upozorniť na zvýšenie pozornosti k otázkam životného prostredia. Súvisiaca webová stránka www.480.sk ponúka množstvo užitočných tipov, ako sa môžeme zapojiť do tohto programu, ako a prečo sa treba odpad triediť. Súčasťou programu je podpora základných škôl potrebnou výbavou. Mesto prispieva aj na vybudovanie ich komunitných záhrad.

(komarno.sk)