Mesto 2020. 06. 24.

Mesto Komárno zvažuje kvôli odpadu právne kroky voči Reko Recycling

Mesto Komárno zvažuje právne kroky voči spoločnosti Reko Recycling s.r.o., ktorá zabezpečuje pre mesto nakladanie s odpadmi. Konateľka Reko Recycling a skládky odpadu v Iži podľa radnice v pondelok (22.6.) ráno e-mailom informovala vedenie mesta, že z technických príčin nemôžu od 22. júna prechodne prevziať komunálny odpad mesta Komárno. Vedenie samosprávy vyzvalo firmu, aby si splnila svoje zmluvné povinnosti a zabezpečila uloženie odpadu. Napriek tomu prichádzajúce vozidlá s odpadom do areálu skládky v Iži nevpustili. V dôsledku toho sa od pondelka odvoz komunálneho odpadu pozastavil.

Spoločnosť Reko Recycling sa odvoláva na „vyššiu moc“, nakoľko má technické problémy s kompaktorom. „Z hľadiska mesta je tento argument neprijateľný. Sme toho názoru, že spoločnosť si musí splniť svoje zmluvné povinnosti. Taktiež je neprijateľná a diskriminujúca skutočnosť, že spoločnosť Reko Recycling sa takto zachovala len voči jedinému zmluvnému partnerovi, a to voči mestu Komárno. Pre iné samosprávy a podnikateľov naďalej zabezpečuje prevzatie ich komunálneho odpadu,“ tvrdí vedenie mesta Komárno.

Radnica listom vyzvala spoločnosť, aby prevzatie komunálneho odpadu zabezpečila najneskôr 23. júna. Vedenie mesta zároveň začalo rokovania s inými skládkami odpadu, ktoré môžu prechodne prevziať komunálny odpad mesta. „Keďže spoločnosť Reko Recycling nereagovala na list vedenia mesta, v utorok popoludní začal odvoz komunálneho odpadu na inú skládku. V súvislosti s týmito udalosťami mesto voči spoločnosti Reko Recycling podnikne potrebné právne kroky. Zároveň sme informovali aj príslušné orgány, nakoľko porušenie zmluvy zo strany Reko Recycling s.r.o. môže ohroziť aj verejné zdravie,“ potvrdila radnica.

(tasr, teraz.sk)