Mesto 2020. 05. 06.

Mesto zverejnilo harmonogram odvozu odpadu v rámci jarného upratovania

Mesto Komárno v mesiacoch máj a jún 2020 zabezpečí bezplatný odvoz biologického odpadu a veľkoobjemného odpadu. Občanom už aj priblížilo harmonogram.

V záhradkárskych častiach mesta budú dostupné kontajnery na zelený odpad od 08. mája do 10. mája 2020 a miesta budú strážené kamerou a Mestskou políciou. Ide o oblasti ako  Alžbetin ostrov, a to na troch miestach od 07-20 hod. (futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica), Mŕtve rameno Váhu na veľkom parkovisku od 07-20 hod. a v Novej Stráži – Vadaš býv. dopr. ihrisko  od 07-20 hod.– zelený a veľkorozmerný odpad.

V prípade odpadu v rodinných zástavbách platia nasledujúce nariadenia

Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do 110/120 litrových zaťahovacích plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov, aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vozidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj odpad pred domom). Počas a po jarnom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do jarného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci Mestskej polície mesta Komárno.   

Mesto upozorňuje na nasledujúci harmonogram zberu odpadu

od 11. mája do 15. mája 2020 – Letecké pole:

11. máj – pondelok: Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,

12. máj – utorok: Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul.,

13. mája – streda: Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul.,

14. mája – štvrtok: Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva,

15. mája – piatok:  Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul.,

od 18. mája do 22. mája 2020 – Robotnícka štvrť:

18. máj – pondelok: Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul.,

19. máj – utorok: Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul.,

20. máj – streda: Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul.,

21. máj – štvrtok: Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme,

22. máj – piatok: Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul.,

od 25. mája do 29. mája 2020 – Centrum:

25. máj – pondelok: Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul.,      Klobučnícka ul., Senný trh, Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Palatínova ul.,

26. máj – utorok: Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Elektrárenská cesta,

27. máj – streda: Nádvorie Európy, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul.,

28. máj – štvrtok: Vnútorná okružná, Jazerná ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce,

29. máj – piatok: Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.,

Harmonogram odvozov z mestských častí:

od 08. júna do 12. júna 2020 – mestské časti

08. jún – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,

09. jún – utorok: Ďulov Dvor,

10. jún – streda: Hadovce,

11. jún – štvrtok: Nová Osada, Kava, Lándor,

12. jún – piatok : Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľkoobjemný odpad,

Harmonogram odvozov z bytovej zástavby mesta:

od 01. júna do 05. júna 2020 – všetky sídliská

(sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko Bašty)

Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu zo sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo    e-mailom zp@komarno.sk v dňoch od 18. mája do 22. mája 2020 od 8.00 hod – do 15.00 hod. Nenahlásená požiadavka nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.

Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať celoročne aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberného dvora v pracovné dni (okrem pondelka) utorok – piatok 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Zdroj: komarno.sk