Mesto 2014. 03. 27.

Jarné upratovanie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 28. marca – 14. apríla 2014 sa uskutoční jarné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

– v termíne od 28. marca 2014 do 31. marca 2014 v zastavanej časti mesta:

Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Komenského ul., Damjanichova ul., Vnútorná okružná, Ul. stavbárov,, Jazerná ul., Veľká jarková, Robotnícka ul., ul. M.Čáka , Hľboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul., Okružná ul., Staničná ul., Ul.mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul.slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul.R.Seressa, Eötvösa ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábr., Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor..

– v termíne od 11. apríla 2014 do 14. apríla 2014 v záhradkárskych osadách mesta:

Nová Stráž – záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Ťehelňa, Ižianská cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!

Kontakt: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos tel. 2851 362, Clean City s.r.o. : p. Potáchová tel. 771 30 91

(komarno.sk)