Región 2016. 05. 26.

Jarná likvidácia čiernych skládok v Hurbanove

Z iniciatívy členov Komisie životného prostredia a ochrany prírody pri mestskom zastupiteľstve v Hurbanove sa opäť po roku konala jarná likvidácia čiernych skládok v meste.

Čierne skládky sú problémom nielen Hurbanova, ale všetkých miest na Slovensku. Vznikajú na rôznych miestach, sú rôzneho zloženia a rôznej veľkosti. Spoločná je však ich výpovedná hodnota o úrovni obyvateľstva a jeho vzťahu k životnému prostrediu. Prečo ľudia konajú takto a znečisťujú si vlastné, bezprostredné prostredie i napriek tomu, že mesto zabezpečuje bezplatný odvoz separovaného odpadu priamo z domácností, je asi na dlhé uvažovanie. Mnohým obyvateľom mesta, ale tento stav nie je ľahostajný. Po vlaňajšom úspešnom vyčistení viacerých lokalít Hurbanova sa zorganizovala brigáda na odstraňovanie skládok aj tento rok. Okrem členov komisie na jarné upratovanie prišli aj niekoľkí ďalší obyvatelia mesta. Smetí bolo dosť, veď sa za pár hodín naplnilo množstvo veľkoobjemných vriec, ktoré zaplnili tri vlečky traktora. Spolu to predstavovalo 1320 kg smetí o čo okolitú prírodu brigádnici odbremenili. Všetkým, ktorí prišli a svojou prácou potvrdili, že im životné prostredie, v ktorom žijú nie je ľahostajné, patrí obrovské ďakujem. Určite  sú vzorom aj pre ostatných obyvateľov. Povinnosťou každého, kto zistí nelegálne vynášanie smetí do prírody, je okamžité nahlásenie na mestský úrad, prípadne na mestskú políciu. Len osobným príkladom, zodpovedným správaním a neustálou výchovou zabránime vytváraniu nových čiernych skládok v našej prírode. Lebo ako sa budú k prírode správať ľudia, tak sa k nim o pár rokov zachová aj ona.

Text: M. Hamranová
Foto : P. Závodský

13275790_1718856125020856_1641397563_n 13275645_1718856128354189_180731086_n 13249556_1718856175020851_1660998448_n 13219699_1718856165020852_209718751_n