Mesto 2020. 04. 29.

Na nesprávnu likvidáciu použitých rúšok a rukavíc poukázal aj KOMVaK

V týchto časoch je dôležité aby sme sa správali zodpovedne nielen voči svojmu okoliu, ale aj prírode. V prípade zamedzenia šírenia koronavírusu Covid-19 idú tieto dva objekty záujmu zároveň ruka v ruke. Ale ako sa dá zodpovedne zbaviť použitých rúšok a rukavíc?

Napriek dileme, ktorá môže v prípade likvidácie použitých jednorazových rúšok a rukavíc nastať, je riešenie veľmi jednoduché. Jednorazové rúška, ktoré by sa mali vymieňať po 2-3 hodinách, je po použití potrebné vložiť do vrecúška a následne do zmiešaného odpadu. Rovnaký je postup pri použitých gumených rukaviciach.

Ekologickým riešením môže byť tiež nosenie látkových rúšok, ktoré je potrebné po každom použití preprať aspoň na 60°C a následne prežehliť.

Nevhodným zaobchádzaním v prípade použitých rúšok a rukavíc môžete vystaviť nebezpečenstvu nielen svoje okolie ale aj pracovníkov v inštitúciách, ktoré sa dostávajú do kontaktu s odpadom.

Pri nevhodnom zaobchádzaní hovoríme napríklad o splachovaní rúšok a rukavíc do kanalizácie alebo separovaním do triedeného odpadu. Na základe týchto nežiaducich zistení verejnosť vyzvala aj komárňanská firma KOMVaK, ktorá sa vyjadrila nasledovne: „Žiadame verejnosť, aby nesplachovala vlhčené alebo antiseptické utierky, jednorazové rukavice alebo dokonca rúška – teda produkty, ktoré sú používané na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19. Splachovaním týchto predmetov môžete spôsobiť upchatie kanalizácie a zamedziť riadnemu odtoku splaškov v čase, keď je pozornosť upriamená na zvýšenú ochranu zdravia.“

V rámci prevencie je tak potrebné dbať nielen na osobnú ochranu pred Covid-19, ale aj na následnú likvidáciu odpadu, ktorý bol v rámci prevencie použitý.

Zdroj: komvak.sk