Región Dél-komárom 2021. 04. 06.

V Komárome bolo podaných už viac ako 7000 vakcín

(Komárom, Maďarsko) Počas Veľkonočných sviatkov sa v maďarskom Komárome naďalej očkovalo. Očkovalo sa v ambulanciách praktických lekárov aj v nemocnici. Do dnešného dňa bolo v meste podaných viac ako 7 000 vakcín.

„Chcel by som poďakovať všetkým zdravotníckym pracovníkom a dobrovoľným pomocníkom za ich tvrdú prácu a služby počas týždňov. Naďalej žiadam a povzbudzujem obyvateľov Komáromu, ktorí tak ešte neurobili, aby sa zaregistrovali na webovej stránke vakcinainfo.gov.hu , pretože iba tak máme šancu prekonať epidémiu! Ak budeme spolupracovať, spolu uspejeme,“ upriamil pozornosť na dôležitosť očkovania primátor Attila Molnár na facebookovej stránke mesta.

(Zdroj: komarom.hu)