Šport 2020. 02. 13.

Takmer pol milióna eur na komárňanský šport

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6. februára rozhodli poslanci o rozdelení 485 tisíc eur v dvoch položkách – táto suma je určená na podporu športu a športových možností v našom meste. Okrem týchto dvoch programov minie Comorra Servis ďalších pol milióna na údržbu športových inštitúcií. V tomto roku kladie samospráva dôraz na rekonštrukciu športových ustanovizní, kde si môžu zašportovať a oddýchnuť obyvatelia mesta.

Zastupiteľstvo vyčlenilo na tento účel v rozpočte položku 200 tisíc eur; z tejto sumy investujú do 13 rôznych lokalít. „Program venuje osobitnú pozornosť tomu, aby sme vytvorili vhodné možnosti športovania a aktívneho oddychu v blízkosti sídlisk tak pre mladých ako aj pre starších. Popri podpore špičkového športu je veľmi dôležité aj to, aby sa čo najviac Komárňanov pravidelne hýbalo“ – uviedol primátor Béla Keszegh. 

Položky schválené v rámci program športových ihrísk: 

 • Rekonštrukcia futbalového ihriska v Novej Stráži 25 000 eur
 • Oddychová zóna (futbalové a volejbalové ihrisko) na Alžbetinom ostrove 17 000 eur
 • Rekonštrukcia telocvične na Ulici slobody, výmena okien a dverí, obnova basketbalového/futbalového ihriska 52 000 eur
 • Obnova multifunkčného ihriska na Ulici sv. Jána 13 000 eur
 • Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri Bauringoch 2 000 eur
 • Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Ulici Selyeho 6 000 eur
 • Oplotenie basketbalového ihriska na Damjanichovej ulici 3 000 eur
 • Obnova povrchu tenisového ihriska v Kajak-kanoe klube 20 000 eur
 • Obnova basketbalového ihriska, nový basketbalový kôš pri kaplnke Rác 10 000 eur
 • Rekonštrukcia skateboardovej dráhy na brehu Váhu 5 000 eur
 • Rekonštrukcia futbalového ihriska v ZŠ na Ulici práce 20 000 eur
 • Rekonštrukcia futbalového ihriska v ZŠ na Ulici Komenského 15 000 eur
 • Vytvorenie fitparku a exteriérneho ping-pongu na Bubnovej ulici 12 000 eur 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o rozdelení dotácií v oblasti športu, v rámci ktorého dostanú komárňanské kluby a školy celkom 285 tisíc eur. Najvyššia suma dotácie poputovala aj v tomto roku do Komárňanského futbalového klubu (51 000 EUR), do volejbalového klubu (50 800 EUR)  a pre dospelých basketbalistov (44 000 EUR). Mesto každoročne prispieva na činnosť celkom 35 klubov a na zorganizovanie 15 športových podujatí. 

Predseda športovej komisie poslanec Dávid Kovács uviedol, že vo svojom návrhu zohľadnili skutočnosť, že KFC dostalo značnú dotáciu z Maďarska, tým pádom je dotácia mesta pre tento klub v tomto roku nižšia, o to viac sa ušlo ostatným klubom. V prípade basketbalu zostala suma dotácie nezmenená, ušlo sa však z nej viac mladým basketbalistom (20 000 EUR), a v porovnaní s vlaňajším rokom sa menej ušlo dospelému tímu (44 000 EUR).

Okrem uvedených dotácií minie mesto prostredníctvom spoločnosti Comorra Servis viac ako pol milióna eur na údržbu a správu mestských športových inštitúcií – športovej haly, plavárne, klziska, kajakového klubu, futbalového ihriska. Suma dotácie venovaná komárňanskému športu tak ročne presahuje milión eur.