Región 2016. 02. 15.

OZ cestovného ruchu Podunajsko hľadá konateľa

Koncom minulého roka založili obce a podnikatelia regiónu medzi Komárnom a Štúrovom Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Podunajsko. Činnosť nového subjektu sa rozbehla, organizáciu čaká voľba konateľa. Očakávajú prihlášky kandidátov.

Koncom roka bola zaregistrovaná OOCR Podunajsko (Oblastná organizácia cestovného ruchu), regionálne zoskupenie v záujme rozvoja cestovného ruchu. Na Slovensku pôsobí viac ako 30 takýchto zoskupení, okrem iných aj na Žitnom ostrove. Oblasť medzi mestami Komárno a Štúrovo doposiaľ nevyužilo možnosť čerpať štátne dotácie v tejto oblasti. Komárno sa vďaka novému subjektu zapísalo na mapu turistického ruchu a OOCR Podunajsko začala pôsobiť. Medzi zakladajúcimi členmi nájdeme sedem samospráv a štyri podnikateľské subjekty, dvere sú však otvorené pre ďalších záujemcov. Cieľom je osloviť všetkých záujemcov, ktorých zaujíma rozvoj cestovného ruchu, a posilnení vzájomnou podporou chcú zastupovať svoj región.

Dňa 29. januára sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie, na ktorom sa členovia zoskupenia dohodli na najdôležitejších aktivitách nasledujúceho roka. Prvým takým dôležitým krokom bude voľba konateľa. Prihlášky kandidátov na túto funkciu očakávajú do 15. februára tohto roka.

Podmienky účasti v súťaži pre uchádzačov o pracovné miesto si môžete pozrieť TU.