Región 2021. 05. 04.

Zoskupenie Podunajsko plánuje ďalší rozvoj cykloturistiky a vodnej turistiky

V Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko, v ktorej naše mesto zastáva vedúcu úlohu, nastali zmeny. Z regionálneho zoskupenia zameraného na rozvoj cestovného ruchu vystúpilo Štúrovo, však zoskupenie získalo nového člena – mesto Nové Zámky. Kvôli pandémii cestovný ruch zažíva ťažké časy. Avšak naše mesto i ďalší členovia zoskupenia dúfajú v lepšiu budúcnosť.

„V tejto chvíli by sme my, samosprávy a podnikatelia, chceli, aby sme cestovný ruch formovali a rozširovali na našej regionálnej úrovni. Chceli by sme, aby do nášho regiónu prichádzalo viac návštevníkov, aby tu strávili dlhší čas a aby mohli v budúcnosti využívať čo najviac služieb“ – povedal primátor Komárna Keszegh Béla, predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko (OOCR Podunajsko) a dodal: „Nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že oblastnej organizácii cestovného ruchu prináleží pri splnení zákonných požiadaviek štátna dotácia. Vlani sme dostali takmer 60 tisíc eur vo forme štátnej dotácie, vďaka ktorej sme skoncipovali naše ciele a aktivity v oblasti rozvoja. Patrí medzi ne napríklad rozvoj cykloturistiky. V tejto oblasti sme dosiahli viditeľné výsledky: napríklad pri cyklotrasách boli umiestnené informačné tabule, servisné body a ďalšie zariadenia napomáhajúce rozvoju cykloturistiky. Na druhej strane považujeme za veľmi dôležitú aj vodnú turistiku a vodné športy. Prostredníctvom OOCR Podunajsko sa ušli peniaze napríklad aj na požičovňu na Mŕtvom ramene Váhu.“

Zákon od oblastných organizácií cestovného ruchu požadoval preukázať do 31. decembra 2020 stotisíc prenocovaní. Vystúpením Štúrova Podunajsko toto číslo nedosahovalo, a preto sa organizácia rozhodla nájsť nového člena v záujme toho, aby o štátnu dotáciu neprišli.

„Nové Zámky sa stali členom OOCR Podunajsko, avšak v tom čase ešte nikto netušil, že príde koronavírus a oblastné organizácie cestovného ruchu dostali odklad. Nakoľko počet prenocovaní v dôsledku pandémie veľmi klesol a termín splnenia zákonnej požiadavky posunuli na 31. december 2022. Ale my sme s pomocou Nových Zámkov tento limit splnili už aj ku koncu minulého roka. Sme radi, že sme našu ponuku rozšírili práve o Nové Zámky a OOCR má takéhoto silného nového člena“ – uviedol Duka Gábor, riaditeľ OOCR Podunajsko.

Nové Zámky totiž dosahujú ročne 31-tisíc prenocovaní. Ciele susedného okresného sídla v oblasti cestovného ruchu sú rovnaké ako ciele Podunajska – rozvíjať cestovný ruch a pritiahnuť návštevníkov.

„Tešíme sa z toho najmä preto, lebo to skvalitní naše vzťahy s kolegami, primátormi, starostami, obcami a mestami. A čo je ešte dôležitejšie, to nám poskytuje možnosť rozvíjať cestovný ruch v našom meste i v okolitých obciach. Toto zoskupenie môže získavať dotácie jednoduchšie a vo väčšom objeme, ktoré potom, samozrejme, chceme spoločne použiť na rozvoj cestovného ruchu v našich obciach a mestách, či už na rozvoj cyklotrás alebo na nové ustanovizne“ – povedal primátor Nových Zámkov Klein Otokár.

Svoje miesto má už aj ďalší balík štátnej dotácie v sume 60-tisíc eur: zoskupenie Podunajsko plánuje naďalej rozvíjať infraštruktúru slúžiacu cykloturistike a vodnej turistike.