Mix 2019. 04. 29.

Zamerané na ľudí nad 50 rokov: Tlačová konferencia a prednášky o projekte Silver Economy

Regionálna rozvojová agentúra Komárno usporiadala svoju tlačovú konferenciu a prednášky v rámci projektu Silver Economy. Akcia sa uskutočnila v reštaurácii Kortina v Komárne 25. apríla o ôsmej hodine. Organizácie, ktoré sa projektu zúčastnili, poskytli bezplatné kurzy pre 50-ročných. Účastníci kurzu Silver Economy tak nadobudnú moderné poznatky, vďaka ktorým sa im podarí usadiť sa v modernom svete.

Projekt bol založený na základnej myšlienke, že väčšina podnikov, firiem a verejných inštitúcií nepovažuje vyššiu vekovú skupinu za nezávislú a potenciálnu skupinu zamestnancov. Naopak, veková skupina nad 50 rokov má veľmi aktívny život – zaujíma sa aj o vzdelávanie, šport a cestovanie.

Prednášky, ktoré nasledovali po tlačovej konferencii, sa zamerali najmä na túto tematiku a dotkli sa tiež problematiky zamestnávania staršej vekovej skupiny.

Konferenciu otvoril starosta mesta Kolárovo, zároveň predseda Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA), Árpád Horváth. O interaktívnu prednášku o Striebornej ekonomike sa postaral István Szűcs. István Szűcs, ako odborník na trhu práce a kariérny poradca, vyzdvihol hodnoty pracovníkov vekovej skupiny 50+. Spomenul tiež dôležitosť podpory tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie a techniky pri hľadaní pracovných príležitostí.

Neskôr Adriana Furindová, členka Amaryllis – Aviva Studio, načrtla niekoľko užitočných postupov na rozšírenie aktívneho života po 50 rokov. Riaditeľka Dunamente TDM Ildikó Bauer odprezentovala turistické balíčky pre ľudí nad 50 rokov, zatiaľ čo Valéria Szomolai, projektová manažérka RRA Šamorín, hovorila o vzdelávacích potrebách ľudí v spomínanej vekovej kategórii. Konferenciu uzavrela projektová manažérka RRA Senec-Pezinok Eva Lovásiková. Podelila sa o svoje poznatky z kurzov v Bratislave a tiež priblížila verejnosti úspechy projektu (databáza, spustenie portálu www.skhu-silver.eu, výstava Silver Economy).

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.