Mix 2018. 11. 29.

V Komárne každý chcel ŽiťVedomo

24. novembra sa v Komárne v budove Univerzity Selyeho konala prvá interaktívna konferencia svojho druhu o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu na Slovensku. Hlavným organizátorom bol Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie, ktorý chcel oživiť Komárno a poskytnúť riešenia ako ŽiťVedomo. Cieľ podujatia bol podporiť osvetu a šírenie myšlienky ekologickosti, zdravia a bezodpadovosti. Dôvodom je zlá ekologická situácia vo svete a naším záujmom bolo priblížiť danú problematiku širokej verejnosti a ukázať možné riešenia na udržateľný rozvoj.

Konferencie sa zúčastnilo mnoho ľudí z rôznych sfér života, boli pozvaní tí najpovolanejší prednášatelia na danú tematiku, vystavovatelia mali rozložené svoje stánky so svojimi produktmi a takisto bola zriadená aj detská zóna.

Prednášky boli rozdelené do štyroch blokov. Prvý blok bol zameraný na zložky životného prostredia: pôda, voda, vzduch a permakultúru. Dozvedeli sme sa prečo je nutné ochraňovať tieto zložky environmentu a aký môže mať neblahý vplyv na nás zlé zaobchádzanie s nimi. V druhom bloku sa rečníci venovali zdraviu ako takému, starostlivosti oň a oboznámili nás napr. o rôznych chemických zložkách ukrytých v potravinách každodennej spotreby, ako sa tejto chémie dá zbaviť, aké účinky na nás majú bylinky, prípadne aj to akých chýb sa dopúšťame pri stravovaní. Tretí a štvrtý blok bol venovaný hnutiu zero-waste, teda životu bez odpadu. Prínosy života bez smetí sú kľúčové pri udržateľnosti rozvoja, kompostovanie je takisto možné nielen na záhrade, ale aj v paneláku a nakupovať sa dá aj šetrne k životnému prostrediu. O tom, ako to funguje u nás alebo aj v iných krajinách sme sa mohli porozprávať s prednášateľmi s bohatými skúsenosťami so Slovenska, ale aj zo zahraničia. Celkovo vládla uvoľnené atmosféra, dôkazom čoho boli aj vtipné príbehy, postrehy rečníkov, napr. že v každej rodine sa dejú zlé veci, ale napr. aj taký rozvod môže mať pozitívnu stránku v tom, že stratíte polovicu odpadu, prípadne z iného príbehu vyplynulo, že všetko má svoj čas, nič netreba siliť.

Ekologicky zmýšľali aj všetci vystavovatelia, ktorí sa prišli pochváliť na konferenciu svojimi produktami a ponúknuť to najlepšie na trhu, čo môže prispieť k zdraviu človeka alebo prírody. To o čom prednášatelia celý deň rozprávali sme mohli naživo vidieť a zaobstarať si do domácnosti. Všade sa mihal eco, bio, organic, hand-made tovar a tak aj laik bol zasvätený do problematiky a mohol okúsiť kvalitné výrobky lokálnych producentov. Celkom veľkou novinkou je v poslednej dobe tzv. cloth swap, teda výmena oblečenia, kde ľudia majú možnosť priniesť nepoužívané oblečenie, ktoré by sa mohlo zísť niekomu inému a odniesť si taký kus oblečenia, ktorý sa páči nám.

Deti sú naša budúcnosť, a preto je ich edukovanie nesmierne dôležité. U nás mali vytvorený vlastný kútik, kde ich rodičia mohli „odložiť“. Venovali sa im učitelia, starší žiaci a budúci pedagógovia. Deti sa tak, ako dospelí, dozvedeli čo to o životnom prostredí a mali aj drobné divadielko, kde hravou formou získali informácie o svojom zdraví. Popri bohatom programe tak vydržali bez rodičov aj niekoľko hodín.

Pre Žiť Vedomo sa spojila skupina nadšencov, ktorí chcú pre svoje životy, životy iných a svoju planétu niečo podniknúť a vytvorili spolu projekt, ktorí má vo svete svoje miesto. Ľudia z celého Slovenska, ale najmä obyvatelia Komárna a okolia tak mali jedinečnú príležitosť získať vedomosti, ktoré môžu zachrániť svet a žiť zdravší a spokojnejší život. Najsvetlejším bodom konferencie bol fakt, že sa zišli rovnako zmýšľajúci ľudia, z rôznych kútov Slovenska a iných krajín, nadviazali sa nové kontakty a spolupráce a každý odišiel s dobrým pocitom, že spravil niečo pre seba a svoje okolie. Každú konferenciu vystihuje jedinečnosť zoskupených tém, preto sa budeme usilovať o vytvorenie ďalšieho pre ľudí atraktívneho projektu, kde spoločne budeme ŽiťVedomo a my ďakujeme každému návštevníkovi za prejavenú dôveru a podporu.