Mix 2022. 05. 04.

Melanóm je v onkologickej ambulancii čoraz častejšia diagnóza, zmeny na koži je dôležité nepodceňovať

Máj je známy tým, že tento mesiac je celosvetovo venovaný prevencii rakoviny kože. V rámci neho vyhlásila dokonca Americká dermatologická akadémia (American Academy of Dermatology) prvý pondelok v mesiaci za Melanómový pondelok (Melanoma Monday), tento rok pripadol na 2. máj. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s MUDr. Oľgou Rosinskou z ambulancie klinickej onkológie Nemocnice AGEL Komárno, ktorá nám prezradila, čo to melanóm je, ako je možné ho spoznať či ako sa lieči.

Melanóm jezhubný nádor kože, ktorý vzniká malígnou premenou melanocytov. ,,Melanocyty sú bunky bazálnej vrstvy epidermy, ktoré tvoria pigment melanín. Okrem kože môže vzniknúť aj na slizniciach a je nebezpečný hlavne preto, že pomerne rýchlo tvorí vzdialené metastázy, najčastejšie do pľúc, mozgu, ale aj iných orgánov,“ hovorí doktorka z Ambulancie klinickej onkológie MUDr. Rosinská. V minulosti bol podľa jej slov považovaný za vzácnejší typ nádorového ochorenia, avšak v posledných rokoch jeho výskyt stúpol rýchlejšie ako u ostatných nádorových ochorení.  ,,U viac ako 50 percentách pacientov sa malígny melanóm vyvinie na klinicky normálnej koži, u ďalších 5 percent pacientov sa vyvinie ochorenie na podklade lentigo maligna, je to typ včasnej neinvazívnej rakoviny kože tvorenej melanocytmi, nazýva sa taktiež melanoma in situ. Vyskytuje sa na pokožke chronicky vystavenej slnečnému žiareniu predovšetkým v oblasti hlavy a krku. Nachádza sa iba v hornej vrstve kože,“ uviedla MUDr. Rosinská. Približne 30 percent pacientov uvádza, že sa u nich vyvinul malígny melanóm z už existujúceho materského znamienka.

Tvorbu melanómu ovplyvňujú viaceré faktory. ,,Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú jeho výskyt a klinickú charakteristiku ochorenia patria dedičné vplyvy, zvýšená expozícia UV žiareniu, časté opaľovanie sa  v soláriách či fenotypové vlastnosti, teda svetlá farba pleti a vlasov,“ vysvetľuje odborníčka.

Liečba tohto ochorenia je podľa odborníkov možná, ak je zachytená včas. ,,Liečebná stratégia závisí po stanovení diagnózy od presného štádia ochorenia. Zahŕňa chirurgickú liečbu, systémovú liečbu v zmysle imunoterapie, cielenej liečby, chemoterapie, biologickej liečby, ako aj rádioterapie. S týmto ochorením sa, žiaľ, stretávame v praxi čoraz častejšie,“ dodáva MUDr. Oľga Rosinská. Odborníci sa v tejto téme zhodujú – najdôležitejšia naďalej zostáva primárna prevencia, dôležitý je rozvoj sekundárnej prevencie a záchyt včasných štádií ochorenia.