Mesto 2023. 05. 11.

V Nemocnici AGEL Komárno budú zdravotníci farebne odlíšení podľa pracovného zaradenia

Nemocnica AGEL Komárno rozbehla pilotný projekt identifikácie zamestnancov. Zdravotníci budú na prvý pohľad rozoznateľní. Všetci zamestnanci nemocnice, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientmi, budú mať svoju určenú farbu zdravotníckej uniformy. Spoločnosť AGEL tak vychádza v ústrety jednak samotným zamestnancom, ktorí dostali nové, pekné ošatenie, ale aj pacientom, ktorí sa budú vedieť v toľkom počte zdravotníkov na prvý pohľad orientovať.

Podobne ako v prípade iných uniforiem v histórii, rôzne farby znamenali rôzne pracovné zaradenie či hodnosti. S rovnakým cieľom zdravotnícka sieť AGEL zaviedla aj nové pracovné odevy v Nemocnici AGEL Komárno. Základom je biela uniforma pre lekárov a primárov. Z hľadiska histórie vždy bola biela farba najrozšírenejšia, v minulosti sa používala napríklad aj na operačných sálach, čo síce zdôrazňovalo čistotu, ale viedlo k únave očí. Približne v polovici 20. storočia začali nemocnice upúšťať od bielej farby a prešlo sa na rôzne odtiene zelenej, čo uľahčilo prácu na operačných sálach.

S tohtoročnou jarou prichádzajú farby aj do priestorov komárňanskej nemocnice. Zdravotnícky personál má k dispozícií nový farebný dizajn uniforiem, ktoré majú pomôcť k jednoduchšiemu rozoznávaniu personálu. „Sme veľmi radi, že sme dostali farebné oblečenia. Veríme, že je to dobrý krok k prehľadnejšiemu rozoznávaniu personálu. Pre pacientov je ťažké rozlíšiť či už primárov, lekárov, vedúce sestry, sestry alebo zdravotníckych asistentov,“ vyjadril sa námestník Nemocnice AGEL Komárno PhDr. Csaba Bozsaky.

Uniformy sa delia na pánske a dámske, pričom ak sú obe pohlavia v rovnakej funkcií, farba je rovnaká. Primárov, primárky, lekárov a lekárky je možné spoznať podľa bielej alebo červenej uniformy, vedúce sestry podľa tyrkysovej, sestry detského oddelenia majú bielu farbu informy s milým motívom blízkym deťom. Sestry a laboranti oddelenia klinickej biochémie, hematologicko-transfúzneho oddelenia a rádiológie majú modrú farbu uniformy. Zdravotníckej asistentke prislúcha ružová uniforma a zdravotníckemu asistentovi biela s ružovým golierom. Sanitárku a sanitára je možné rozpoznať podľa žltej uniformy a upratovačky podľa fialovej. Súčasťou dámskych uniforiem sú aj šaty.