Región 2019. 04. 18.

Konferencia Silver Economy: Stredobodom sú ľudia nad 50 rokov

Dňa 25. apríla Regionálna rozvojová agentúra Komárno organizuje konferenciu projektu „SILVER ECONOMY“ v reštaurácii Kortina v Komárne.

 

Podrobný program:

  • 9:30 „Otvorenie a privítanie účastníkov“, Árpád Horváth, predseda správnej rady RRA Komárno, primátor Mesta Kolárovo (SK)
  • „INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko“, Ildikó Tuba, programová manažérka Spoločného technického sekretariátu Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. Budapest (HU)
  • „Interaktívna prednáška na tému SILVER ECONOMY“ Szűcs István, odborník na ľudské zdroje, Budapešť (HU). Prednáška sa bude týkať najmä otázok, ako: „Čo získa zamestnávateľ zamestnaním zamestnanca nad 50 rokov na súčasnom trhu práce?
  • „Turistické balíčky pre vekovú kategóriu 50+“, Bauer Ildikó, riaditeľka OOCR Podunajsko (SK)
  • „Proaktívne k predĺženiu aktívneho života po 50-tke!“, Adriana Furindová, lektorka AMARYLLIS -AVIVA STUDIO
  • 12:00 OBED
  • 13:00 „Vzdelávacie potreby ľudí nad 50 rokov“, Valéria Szomolai, projektová manažérka RRA Šamorín (SK)
  • „Predstavenie aktivít partnerov projektu – veľtrh a výstava, portál www.skhu-silver.eu, vzdelávanie ľudí 50+ v pohraničí“

 

Dátum: 25. apríla 2019 (štvrtok) 9:30

Miesto: Reštaurácia Kortina (Ulica priateľstva – Bašty II.)

Účasť je bezplatná, ale podlieha registrácii. Prihlásiť sa môžete na stránke rrakn.sk.

Regionálna rozvojová agentúra Komárno vyhlásila bezplatné kurzy pre ľudí nad 50 rokov v Komárne aj v Šamoríne. Pod vedením kvalifikovaných lektorov si účastníci kurzov mohli osvojiť také zručnosti, ktoré mladá generácia zvláda ľavou zadnou, a ktoré sú v dnešnom bežnom modernom živote nevyhnutné. Aktivity projektu Silver Economy ponúkajú široký pohľad na koncept striebornej ekonomiky a jej dopad ako aj zmenu v chápaní procesu starnutia.

Konferenciu organizuje RRA Komárno k projektu s názvom „Silver Economy“, ID projektu: SKHU/1601/4.1/164, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.