Mesto 2019. 10. 03.

Ukončila sa obnova veľkého podbránia hlavnej brány Kasárne

Koncom augusta 2019 sa ukončili práce na obnove veľkého podbránia hlavnej brány Kasárenskej budovy. Počas tejto etapy sa vybúrali sekundárne zámurovky klenbových vstupov, odstránila sa popraskaná a zvetraná omietka. Po nanesení novej omietky dostala jednotný biely náter, spolu s reštaurátorsky obnoveným kamenným soklom.

Počas búracích prác sa odstránila aj sovietskou armádou vybudovaná drevená podlaha, pod ktorou sa skrývala pôvodná kamenná z ružovo-červenkastého vápenca typu „Tardoš“. Pred bránou z východnej strany sa našli aj zvyšky kamenného chodníka, ktorý viedol popri celej Kasárni a slúžil aj na odvádzanie dažďovej vody.

Práce vykonala firma ReStatua s.r.o. a zafinancovala nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi z vyzbieraných vstupeniek vo výške 23.070,56 €.

Práce na obnove budú pokračovať aj nasledujúce roky, a to zreštaurovaním východnej fasády a obnovou dlažby veľkého podchodu.

V tomto roku dôjde aj k úprave uličnej (západnej) fasády Kasárenskej budovy medzi Hlavnou bránou a delovým rondelom. Z tejto časti sa taktiež odstráni opadajúca omietka, očistia sa kamenné rámy (šambrány) okien.

Do ôsmych okien sa vďaka dotácie Nadácie EPH, od ktorej nezisková organizácia získala 5.000 € , umiestnia nové drevené okná a kované mreže. Práce, ktorých celková suma je približne 16.000 € vykonáva nezisková organizácia Stará pevnosť Komárno a budú trvať do konca novembra.

(pevnost.komarno.eu)