Mesto 2015. 06. 26.

Výmena strechy na budove kasárne začala

Pomerne dlhé a zložité obdobie verejného obstarávania je zavŕšené začatím prác na výmene strechy jednej z najdlhších budov strednej Európy – budove kasárne v Novej pevnosti. Hodnota prác prevýši sumu 1,85 mil. EUR.
Ešte minulý rok mesto Komárno podalo projekt, v ktorom sa uchádzalo o sumu 2,5 mil. EUR, ktoré boli určené na opravu strechy budovy kasárne. 2. septembra 2014 rozhodlo príslušné ministerstvo, že projekt podporí. Po tomto rozhodnutí nasledoval pomerne zdĺhavý a zložitý proces verejného obstarávania. Verejné obstarávanie bolo zopakované, prihlásili sa siedmi uchádzači, z ktorých elektronická aukcia určila za víťaza komárňanskú firmu Darton s.r.o. so sumou 1 854 144,61 € s DPH. Nasledovala kontrola verejného obstarania, teraz už bez výhrad príslušného ministerstva, a podpísanie zmluvy, ktorú si môžete pozrieť TU.
Mesto Komárno odovzdalo realizačnej firme stavenisko 22. júna 2015. Firma ihneď zahájila práce odstránením azbestovej strešnej krytiny pri dodržaní prísnych pravidiel, nakoľko tá je zaradená do kategórie nebezpečných odpadov. Po ukončení prác demontáže starej strechy sa bude pokračovať výstavbou novej drevenej nosnej konštrukcie strechy a následným uložením strešnej krytiny.
V zmluve podpísanej primátorom mesta sa uvádza termín ukončenia prác v auguste, tento termín je však nereálny, nakoľko zahájenie prác bolo z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní oneskorené, preto bude mesto Komárno žiadať príslušné ministerstvo o úpravu konečného termínu ukončenia prác. Podľa predbežných rokovaní sa tento termín môže posunúť na koniec októbra. Hraničným termínom ukončenia projektu je koniec tohto roka.

-krá-, -kb-, -dr-

erod_tetojavitas_2