Mesto 2019. 09. 18.

Obnovili kaplnku Zlatého muža

Dokončili obnovu kaplnky na Eötvösovej ulici, kde bol pochovaný Zlatý muž. Predlohou “zlatého muža” v najslávnejšom románe Móra Jókaiho bol komárňanský bohatý obchodník, János Domonkos.

Budova kaplnky bola vyupratovaná, dostala novú strešnú konštrukciu, jej vnútorné aj vonkajšie steny boli omietnuté a aj strop bol obnovený. Namontovali na ňu mrežovú bránu. Okolie kaplnky bolo tiež upravené a v jej blízkosti rekonštruovali kontajnerové stanice.

Mestská samospráva podporila renováciu sumou 10 tisíc eur a na jej vyupratovaní a upravení jej prostredia sa podieľali zamestnanci mesta.

(Mesto Komárno Facebook stránka)