Mesto 2019. 09. 12.

Takmer 150 000 € na renováciu školských telocviční

V tomto roku samospráva mesta vyčlenila zo svojho rozpočtu 150 000 eur na obnovu školských telocviční.

Rekonštrukčné práce sa týkajú nasledovných školských zariadení:

  • v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici, tu sa opravia podlahy vo veľkej a malej telocvični,
  • v Základnej škole J.A. Komenského, kde vymenia okná vo veľkej telocvični a na spojovacej chodbe telocvične, ďalej sa uskutoční výmena obkladu chodby telocvične a vymaľovanie chodby telocvične,
  • v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, tu sa opravia kryty stien v telocvični,
  • v Základnej škole na Pohraničnej ulici bude výmena okien vo veľkej telocvični,
  • v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce plánujú opravu podlahy a rozšírenie vybavenosti v malej telocvični,
  • v Základnej škole na Rozmarínovej ulici sa uskutočnia opravy sociálnych miestností a výmena výplní otvorov v šatniach a v telocvični.

(Mesto Komárno Facebook stránka)