Mesto 2020. 10. 08.

Ukončili renováciu fasády Dôstojníckeho pavilónu

Renovácia fasády strednej časti Dôstojníckeho pavilónu v Komárne je ukončená. Počas renovácie sa uskutočnili nielen maliarske, ale aj reštaurátorské práce. „Viaceré cimburie na bašte sú jedinečné. Dobre viditeľný je po oprave aj vypuklý nápis na hlavnej fasáde, heslo Františka Jozefa I. Viribvs Vnitis – V jednote je sila,“ informovalo vedenie mesta.

Na odporúčanie pamiatkového úradu sa jemne zmenila farba budovy, ktorá bude postupne použitá na všetky časti pavilónu. Celkové náklady na renováciu predstavujú takmer 200.000 eur, mesto ich financuje z vlastného rozpočtu.

Dôstojnícky pavilón bol postavený v rokoch 1858 až 1863 v neogotickom slohu pripomínajúcom anglickú gotiku. Dvojpodlažná nárožná budova s dvoma polygonálnymi nárožnými vežami na hlavnej fasáde a s terasou na prízemí sa nachádza v susedstve Námestia gen. Klapku, smerom k Novej a Starej pevnosti.

Budova slúžila pôvodne ako systém dôstojníckych bytov pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády a ich rodiny. Na prízemí bolo zriadené kasíno pre dôstojníkov, ktoré dnes slúži na reprezentačné účely mesta.

(teraz.sk, fotky: Mesto Komárno Facebook stránka)

(teraz.sk)