Mesto 2022. 10. 28.

Dôstojnícky pavilón má za sebou ďalšiu úspešne zrekonštruovanú časť fasády

Dokončila sa obnova ďalšej časti vonkajšej fasády Dôstojníckeho pavilónu. Práce, tentokrát, prebiehali na bočnom krídle. Práce realizoval reštaurátor Ondrej Csütörtöki so svojím tímom.

Horná časť budovy a samotné ornamenty pozostávajú z jedinečných elementov, preto ich bolo potrebné nanovo vytvoriť. Náklady na obnovu predstavujú hodnotu 200-tisíc eur, ktoré samospráva hradila z vlastného rozpočtu.

Fotky PRED:

A PO:

V súčasnosti sa pripravuje územná dokumentácia a žiadosť na obnovu celého Dôstojníckeho pavilónu, samospráva chce na to čerpať prostriedky Plánu obnovy. Súčasťou by bola nielen obnova budovy, ale výrazne by sa tým zvýšila aj efektivita energetického využitia.