Značka: dôstojnícky pavilón

Mesto
Rekonštrukcia Dôstojníckeho pavilónu pokračuje
Mesto
Ukončili renováciu fasády Dôstojníckeho pavilónu
Mesto
Rekonštrukčné práce na Dôstojníckom pavilóne pokračujú
Mix
Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvietila v modrej farbe
Mix
Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvieti v modrom!
Mix
7 komárňaských pamiatok, ktoré berieme za samozrejmosť
Mesto
Mestský úrad sa sťahuje do Dôstojníckeho pavilónu