Mesto 2016. 10. 03.

Mestský úrad sa sťahuje do Dôstojníckeho pavilónu

Touto cestou informujeme obyvateľov mesta, že v časovom rozmedzí od 3. do 14. októbra sa tri odbory Mestského úradu postupne sťahujú zo súčasného miesta.
Všetky tri odbory menia svoje pôsobisko – z dvora na Palatínovej ulici (tiež známeho ako Baťov dvor) – sa sťahujú do Dôstojníckeho pavilónu, do krídla Parku Angliana prvé poschodie. ( do niekdajších priestorov Medicíny, bývalého zdravotníckeho centra )

Plánovaný harmonogram sťahovania je nasledujúci:
3. až 05. októbra (pondelok-streda) – Odbor rozvoja
6. až 10. októbra (štvrtok – pondelok) – Komunálny odbor
11.-14. októbra ( utorok – piatok ) – Odbor školstva, kultúry a športu

Očakáva sa, že z dôvodu sťahovania môže dôjsť k obmedzeniu administratívnych a stránkovýchslužieb, ako aj k obmedzenej funkčnosti telefónnych liniek.
Žiadame preto obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť v tomto období. Uvítali by sme, ak by bolo možné v tomto termíne oddialiť vybavovanie záležitostí na uvedených odboroch.
Po presunutí na nové pôsobisko budú všetky odbory Mestského úradu k dispozícii v budove Dôstojníckeho pavilónu, prístup k nim bude jednoduchší, pretože v blízkosti je parkovisko s väčším množstvom parkovacích miest – napr. v blízkosti pevnosti, kde je parkovanie zadarmo.
Hlavným cieľom presťahovania časti MsÚ sa vybavovanie úradných záležitostí stane pružnejšie, jednoduchšie a zabezpečí sa aj účinnejšia a efektívnejšia spolupráca medzi oddeleniami odborov.
Nakoľko sa sťahovanie týka len menovaných troch odborov, ostatné odbory budú naďalej plniť svoje úlohy, nevynímajúc kanceláriu prvého kontaktu na Klapkovom námestí.
( vrátane overovania dokumentov.)
Spoločný stavebný úrad oznamuje obyvateľom, že 6 .a 7. októbra (štvrtok-piatok) nebudú stránkové dni pre obyvateľov z dôvodu školenia zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie, aj naďalej sme vám k dispozícii.

Tomáš Fekete, prednosta úradu