Mix 2019. 09. 24.

Matúš Béber vyhral striebro na geografickej olympiáde, privítali ho na Mestskom úrade

Matúš Béber, študent Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne, sa vrátil s mimoriadnym úspechom z čínskeho Hong Kongu. Na Medzinárodnej geografickej olympiáde, ktorej sa zúčastnilo 171 študentov zo 46 krajín sveta, získal skvelé umiestnenie – striebornú medailu.

Po 16-krát organizovaná Svetová geografická súťaž sa zameriava na propagáciu geografie, porovnávanie geografických znalostí mladých geografov z celého sveta a na zvyšovanie kvality výučby geografie na školách vo svete.

Súťaž trvala päť dní a pozostávala z troch častí: písomného testu, multimediálneho testu a práce v teréne.

Pri tejto príležitosti úspešného študenta privítalo na Mestskom úrade v Komárne vedenie mesta – primátor Béla Keszegh, viceprimátor Ondrej Gajdáč a vedúci OŠKaŠ János Bajkai , ktorí mu odovzdali ocenenie a zablahoželali k tomuto skvelému úspechu.

Primátor mesta poďakoval, že gymnazista Matúš Béber reprezentoval svoju školu a rodné mesto vysokou profesionalitou aj na medzinárodnej úrovni. Popritom vyjadril potešenie, že svojou usilovnosťou, vynikajúcimi študijnými výsledkami a prístupom je vzorom a inšpiráciou aj pre svojich rovesníkov.

(Mesto Komárno Facebook stránka)