Mesto 2019. 10. 24.

Slovenské gymnázium je energeticky efektívnejšie

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne prešlo komplexnou rekonštrukciou. Prestavba sa uskutočnila v rámci projektu Európskej únie Operačný program Kvalita životného prostredia.


Historická budova gymnázia sa dočkala výmeny okien a dverí, vylepšenia vykurovacích zariadení, či vylepšenia osvetlenia. Všetky aspekty obnovy sa týkali energetického zefektívnenia budovy.

Spomedzi štyroch uchádzačov v súťaži o projekt prestavby vyhrala komárňanská firma Darton. Odhadované náklady na obnovu boli 680,800 eur (bez DPH), suma napokon dosiahla 673,200 eur (bez DPH).

Budova gymnázia je zaradená do zoznamu pamiatkového fondu SR ako kultúrna pamiatka. Pôvodná fasáda objektu zostala zachovaná a nové okenice sú presnou kópiou pôvodných.

Energetické zefektívnenie budovy je druhým veľkým projektom gymnázia za uplynulé obdobie. Zhruba pred rokom škola odovzdala do používania novo postavenú telocvičňu

Zdroj: TASR, gljs.sk